Rubriky
Nezařazené

Členské příspěvky na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

obracíme se na vás s žádostí o uhrazení členských příspěvků pro školní rok 2023 / 2024.

O aktivitách Spolku, možností zapojení se aktivně do dění Spolku a platební instrukce najdete v sekci …. Spolek rodičů – ZŠ Sekaniny

Za Spolek rodičů 

Jan Kňazovčík,

místopředseda správní rady

Rubriky
Nezařazené

Spolek rodičů – úhrada členských příspěvků

Vážení rodiče,

na schůzi Spolku rodiču 22.9.2022 byl odsouhlasen členský příspěvek na školní rok 2022 / 2023 ve výši 250 Kč. V případě, že je na škole více žáků z jedné rodiny, pak se příspěvek hradí za staršího sourozence. Úhradu příspěvku proveďte prosím na transparentní bankovní účet Spolku 1158380001/5500. Účet je transparentní … link je Transparentní účet – Spolek rodičů při ZŠ Sekaniny | Raiffeisenbank (rb.cz)

Při platbě jako variabilní symbol uveďte prosím 20222023 a do poznámky uveďte třídu a jméno žáka. K platbě můžete využít níže přiložený QR kód. Pokud uhradíte příspěvek 1.000 Kč a více, pak vám vystavíme pro daňové účely potvrzení o finančním daru.

Dále bylo schváleno, že tradiční opékaní bude 12. října 2022 a lampionový průvod bude 23. listopadu 2022.

Děkujeme a přejeme úspěšný školní rok.

Za Spolek Pavla Vjaclovská,
Předseda správní rady

Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na Členskou schůzi spolku rodičů

Třídní důvěrníci jsou srdečně zváni na Členskou schůzi spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, která se uskuteční dne 22.9.2022 v 17:30 hod. ve sborovně školy.