Školní družina

Rada městského obvodu Poruba dne 22. 3. 2024 přijala usnesení č. 1142/RMOb2226/37, kterým stanovila měsíční výši úplaty za vzdělávání ve školních družinách základních škol zřizovaných městským obvodem Poruba pro školní rok 2024/2025 na 250 Kč.

Úplata je splatná v plné výši, popřípadě ve dvou splátkách – za období září až prosinec, leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Rodiče platí bezhotovostním způsobem.

Provoz školní družiny 

Ukončení provozu školní družiny 28. června 2023 v 16:00 hodin

6:00 – 7:40 (příchod do 7:30) 11:40 – 17:00, v době 13:45 až 15:00 h děti nevydáváme.

Příchod i vyzvedávání dětí probíhá přes elektronický vrátný – zvonek, dle informací na vstupních dveřích.

ROZPIS ODDĚLENÍ

Budova šk. družiny:

1. oddělení Pavla Kunová                                             1. A + 2. C (část)

2. oddělení Gabriela Tomečková DiS.                      1. C + 2. B, C (část)

3. oddělení Renata Hurníková                                   1. B + 2. C (část)

4. oddělení Šárka Vetešníková                                  2. B (část) + 2. D

5. oddělení Mgr. Pavla Vjaclovská                            2. A + 2. B (část)

6. oddělení Mgr. & BcA. Petra Venclíková             3. C

Hlavní budova

7. oddělení Bc. Vendula Čaňková                             3. A + 3. B

8. oddělení Libuše Skokanová                                   4. A + 4. B

 
 
 
 
 
 

KONTAKTY

V případě nezastižení na tel. čísle školní družiny v dopoledních hodinách zanechte prosím vzkaz na sekretariátu školy tel. č. 596 636 349 nebo 725 180 477.

Kontakt  pro 1. – 6. odd.:  601 061 797

Kontakt pro 7. a 8. odd.:  724 090 903

Vedoucí vychovatelka: 

Pavla Kunová
kunova@sekaniny.cz

Vychovatelky:

Bc. Vendula Čaňková
cankova@sekaniny.cz

Gabriela Tomečková, DiS.
tomeckova@sekaniny.cz

Libuše Skokanová
skokanova@sekaniny.cz

Renata Hurníková
hurnikova@sekaniny.cz

Šárka Vetešníková                                                            vetesnikova@sekaniny.cz

Mgr. Pavla Vjaclovská                                                      vjaclovska@sekaniny.cz

Mgr., BcA. Petra Venclíková                                              venclikova@sekaniny.cz

 

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba