Prodej stravného

 
PRODEJ OBĚDŮ NA ČERVEN  2023

v kanceláři školní jídelny – vchod ze zadu (od hřiště)

PONDĚLÍ   29. 5. 2023

od 7:00 – 10:00 hod., od 11:30 – 14:30 hod.

ÚTERÝ  30. 5. 2023

od 7:00 – 11:00 hod., od 11:30 – 14:30 hod.

  ČTVRTEK 1. 6. 2023

                                                                                                                                                                                           od 7:00 – 10:00 hod.

Další dny pouze PONDĚLKY,  ČTVRTKY od 7:00 – 8:00 hod.

Trvalé příkazy:

7-10 let – 682 Kč,   11-14 let – 748 Kč,  15 a více let – 792 Kč

Cena svačinek : 

  I. stupeň 17 Kč = 374 Kč

 II. stupeň 20 Kč = 440 Kč

Jakékoliv ukončení stravování nebo změnu platby je nutno nahlásit vedoucí ŠJ! Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlášení obědů od druhého dne absence, dle vyhlášky č.107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci, jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda v plné výši/tj. v četně mzdových a režijních nákladů/a to i v případě, že si stravu nevyzvednete! Peníze za neodhlášené obědy budou odečteny při placení obědů na následující měsíc.

Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují školní družinu, kupují obědy v hlavní dny prodeje, a ne až první den v měsíci. Děti musí mít první den v novém měsíci obědy zakoupeny, jinak se může stát, že dítě zůstane v ŠD bez jídla, protože snímač je nepustí na oběd.

Odhlášení obědů přijímáme vždy do 12:00 hod. předchozího dne na den následující! V pondělky lze provést odhlášku oběda do 8:00 hod.!

Platbu lze provést hotovostí na místě (prosíme, přineste si drobné) nebo bankovním převodem.

Dítě patří do věkové kategorie již od začátku toho školního roku,ve kterém dosáhne příslušného věku (školní rok se počítá od 1.9. – 31.8.).

Cena obědů – platba v hotovosti. Prosím přineste si drobné!!!

věková kategorie

Kč/oběd

Kč/měsíc

7 – 10 let

31,- Kč

682,- Kč

11 – 14 let

34,- Kč

748,- Kč

15 a více let

36,- Kč

792,- Kč

zaměstnanci ZŠ

31,- Kč

682,- Kč

důchodci ZŠ 

45,- Kč

990,- Kč

              

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba