Prodej stravného

PRODEJ OBĚDŮ NA KVĚTEN 2021

v kanceláři školní jídelny – vchod ze zadu (od hřiště)

ČTVRTEK 29.4.2021  – od 7:00 – 10:00 hod., od 11:30 do 14:30 hod.

PÁTEK 30.4.2021  – od 7:00 – 10:00 hod., od 11:30 – 15:00 hod.

Další dny pouze PONDĚLKY, ČTVRTKY od 7:00 – 8:00 hod.

 

Trvalé příkazy – účet jídelny: 33557702/5500

Vždy uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen.

7-10 let   616,– Kč,   11-14 let  682,– Kč,  15 a více let  726,– Kč

Cena svačinek je:  I. stupeň 13,–Kč  = 286,– Kč

                                                                                                                                                          II. stupeň 16,– Kč = 352,– Kč

Jakékoliv ukončení stravování nebo změnu platby je nutno nahlásit vedoucí ŠJ! Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlášení obědů od druhého dne absence, dle vyhlášky č.107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci, jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda v plné výši/tj. v četně mzdových a režijních nákladů/a to i v případě, že si stravu nevyzvednete! Peníze za neodhlášené obědy budou odečteny při placení obědů na následující měsíc.

Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují školní družinu, kupují obědy v hlavní dny prodeje, a ne až první den v měsíci. Děti musí mít první den v novém měsíci obědy zakoupeny, jinak se může stát, že dítě zůstane v ŠD bez jídla, protože snímač je nepustí na oběd.

Odhlášení obědů přijímáme vždy do 12:00 hod. předchozího dne na den následující! V pondělky lze provést odhlášku oběda do 8:00 hod.!

Platbu lze provést hotovostí na místě (prosíme, přineste si drobné) nebo bankovním převodem.

Dítě patří do věkové kategorie již od začátku toho školního roku, ve kterém dosáhne příslušného věku (školní rok se počítá od 1.9. – 31.8.).

Cena obědů – platba v hotovosti. Prosím přineste si drobné!!!

věková kategorie

Kč/oběd

Kč/měsíc

7 – 10 let

28,- Kč

588,- Kč

11 – 14 let

31,- Kč

651,- Kč

15 a více let

33,- Kč

693,- Kč

zaměstnanci ZŠ

28,- Kč

588,- Kč

důchodci ZŠ 

40,- Kč

840,- Kč

                          

 

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Martin Krupa
KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 03373444
e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz
tel: +420 724 356 825.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba