Pohodová Sekaninka III

V tomto školním roce pokračujeme v projektu Pohodová Sekaninka III za finanční podpory Moravskoslezského kraje v dotačním programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024.

Cílem je poskytovat primární prevenci zaměřenou na podporu duševního zdraví žáků, na posílení sociálních vztahů a zkvalitnění sociálního klimatu ve třídě, předcházet a minimalizovat rizikové projevy chování, vést žáky k zaujímání zdravých životních postojů.

Klíčové aktivity zaměřujeme na žáky obou stupňů, zákonné zástupce žáků a pedagogy. V průběhu celého školního roku probíhají aktivity, při kterých spolupracujeme s odborníky, zejména zkušenými psychology, lektory z oblasti prevence sociálně patologických jevů, právníky, pedagogy aj.

V září proběhly v naší škole dvoudenní Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, které byly nově vytvořeny z žáků loňského 5. ročníku. Lektoři ze Střediska volného času Ostrava-Zábřeh pro ně připravili různé aktivity, cvičení a hry na posílení vzájemných vztahů, komunikaci a stmelování kolektivu.  Vydatně jim pomáhaly třídní učitelky. Večerní program a společně strávená noc se spolužáky v tělocvičně se stal pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.

V rámci stmelování kolektivu třídy, které mají nového třídního učitele, žáci absolvovali zajímavý a zábavný workshop primární prevence vedený lektorem z Poradny pro primární prevenci. Program se skládal z několika částí, ve kterých se aktivně a se zájmem zapojili nejen všichni přítomní žáci, ale i samotný třídní učitel.

Do projektu Pohodová Sekaninka III se už zapojili i pedagogové, kteří se zúčastnili vzdělávání na téma Výchova ke zdraví zážitkově. Cílem semináře bylo praktickými ukázkami vzdělávacích aktivit a her poskytnout pedagogům nástroj, který pomůže při vzdělání, výchově a motivaci žáků k přijetí zásad zdravého životního stylu jako přirozené potřeby pro život.

Nyní připravujeme program pro rodiče na téma “Jak mluvit s dítětem“ pod vedením zkušené lektorky, psycholožky PhDr. Sylvie Navarové z Centra psychologických služeb.

Aleš Moravec, metodik prevence

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

IRON KIDS TRIATHLON

31. 5. 2024 uspořádala ZŠ Porubská tradiční závod v triatlonu v areálu letního koupaliště Ostrava-Vřesina. Adam Hořínek obhájil loňské prvenství a získal 1. místo v

Více >
Nezařazené
spravce2

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 23. května jsme odehráli druhý ročník vřesinského fotbalového turnaje prvního stupně základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkově šest škol. Hrálo se systémem každý

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba