Informace k výsledkům přijímacích zkoušek

Informace k výsledkům přijímacího řízení na SŠ a k podání odvolání

Výsledky přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

  • Ředitelé středních škol ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 28. 4. 2022, nejpozději 2. 5. 2022. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 18. 5.  a nejpozději 20. 5. 2022.
  • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tzn., že zápisový  lístek  mohou  přijatí  uchazeči  odevzdat  nejpozději  12. – 16. května 2022. V náhradním termínu to je 1. – 3. června 2022.
  • Pozor! Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Podání odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o nepřijetí je doručováno poštou, doporučujeme sledovat zveřejněné seznamy přijatých uchazečů na SŠ (zveřejňují se pouze seznamy přijatých) a na jejich základě se rozhodnout o podání odvolání.

Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku)

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,

b) nekoná se jednotná zkouška,

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,

d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,

f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

• Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

IRON KIDS TRIATHLON

31. 5. 2024 uspořádala ZŠ Porubská tradiční závod v triatlonu v areálu letního koupaliště Ostrava-Vřesina. Adam Hořínek obhájil loňské prvenství a získal 1. místo v

Více >
Nezařazené
spravce2

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 23. května jsme odehráli druhý ročník vřesinského fotbalového turnaje prvního stupně základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkově šest škol. Hrálo se systémem každý

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba