Dějepis+

Naše škola je zapojena do projektu Dějepis +, který má za cíl ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století. Za tímto účelem vznikly skupiny učitelů z blízkých škol, jež se pravidelně schází, vzájemně podporují a sdílí zkušenosti s touto formou výuky. Na realizaci projektu MŠMT spolupracuje NPI s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Program je plánován na tento a na příští školný rok, vznikl jako pokusné ověřování.

Projekt Dějepis + má pomoci žákům lépe uchopit souvislosti moderních dějin, rozvíjet u nich historické myšlení, místo memorování cílí na rozvoj kritického myšlení a dovedností. Žáci se v hodinách realizovaných podle tohoto projektu promění v jakési badatele, kteří si sami odvozují souvislosti, vyhledávají informace a kriticky pracují s textem, fotografiemi nebo mapou. Učitel tak má roli spíše průvodce a pomocníka, než toho, kdo stojí před tabulí a frontální výukou žákům sděluje data a s nimi spojené události. Žáci badatelé pracují často ve skupinkách, v rámci niž dochází k posílení i dalších dovedností, jako například kooperace. Učí se tak nejen zodpovědnosti za práci týmu, porozumění a respektování názorů druhých, ale i komunikačním dovednostem. V probíraných tématech objevují souvislosti a paralely se současností, zjišťují, co všechno může hrát v historii významnou roli a učí se pracovat v myšlenkovém schématu « příčina – důsledek ».

Ke své práci ověřovací skupinka badatelů používá materiály z projektu a taktéž se seznámí a pracuje s aplikací HistoryLab.cz.

Zjednodušeně řečeno : Učení probíhá badatelskou činností samotných žáků, kteří si na odpovědi přichází sami, odvozují si souvislosti, učí se na danou událost dívat různými pohledy, zjišťují, že každý čin vyvolává sled dalších událostí, a sami si tak přichází k podstatě dějepisu, tedy poučit se z minulosti do budoucnosti a že bez znalosti minulosti nelze pochopit přítomnost.

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

IRON KIDS TRIATHLON

31. 5. 2024 uspořádala ZŠ Porubská tradiční závod v triatlonu v areálu letního koupaliště Ostrava-Vřesina. Adam Hořínek obhájil loňské prvenství a získal 1. místo v

Více >
Nezařazené
spravce2

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 23. května jsme odehráli druhý ročník vřesinského fotbalového turnaje prvního stupně základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkově šest škol. Hrálo se systémem každý

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba