Projekt Robinson

Projekt Robinson

V květnu jsme v rámci projektu „Společnými silami II“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012683 připravili projektový den „Robinson“ pro žáky 4. ročníku. Každá třída realizovala projekt jiný den (4.A 18. 5., 4.B 21. 5. a 4.C 19. 5. 2021), vždy 4 vyučovací hodiny, tedy 4 x 45 min projektové výuky.

Ve všech třídách probíhal program pod společným vedením třídní učitelky a výkonné umělkyně – odbornice z praxe. Projektovou výuku připravily a vedly společně. Role pedagogů a odbornice z praxe se během projektového dne střídala a měnila podle zaměření a podle části projektové výuky. Obě spolupracovaly jak na přípravě a plánování, tak při výuce a společně vyhodnocovaly zpětné vazby. Projekt tvořil komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řešili život Robinsona Crusoa na opuštěném ostrově.

Pomocí projektu Robinson byli žáci vedeni k samostatnému zpracování komplexních úkolů a řešení problémů, spjatých s životní realitou. Rozhodovali, jestli je pro Robinsona lepší si Pátka na ostrově nechat nebo ne. Uváděli pádné argumenty, proč by se takto na místě Robinsona rozhodli, přičemž každý vycházel ze svých životních zkušeností. Každý žák měl v projektu svou individuální roli a úkol, za který nesl zodpovědnost. S ostatními žáky spolupracoval na dosažení cíle – jak nejvíce usnadnit Robinsonovi pobyt na opuštěném ostrově. Žáci plnili jednotlivé úkoly, kreslili mapu ostrova. Tvořili živé obrazy, které představovaly různé životní situace, do nichž se Robinson během pobytu na ostrově dostal. Dokončovali příběh, hráli si na reportéry.

Projekt propojoval témata: život na pustém ostrově, shánění potravy, mapování ostrova, pomoc v nouzi. Často bylo využíváno mezipředmětových vztahů. Žáci se učili samostatně řešit úkoly, vzájemně spolupracovat, respektovat názor a práci druhého, učili se odpovědnosti, využívat a aplikovat své znalosti, pracovali s různými informačními zdroji a řešili problémy společně, ve skupině i individuálně. Rozvíjeli své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii. Zpětná vazba ukázala, jak zajímavý a podnětný projekt Robinson pro žáky 4. ročníku byl.

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

IRON KIDS TRIATHLON

31. 5. 2024 uspořádala ZŠ Porubská tradiční závod v triatlonu v areálu letního koupaliště Ostrava-Vřesina. Adam Hořínek obhájil loňské prvenství a získal 1. místo v

Více >
Nezařazené
spravce2

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 23. května jsme odehráli druhý ročník vřesinského fotbalového turnaje prvního stupně základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkově šest škol. Hrálo se systémem každý

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba