Úspěšná cesta našich žáků CO2 ligou

V rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy, se žáci ze 7. a 8. ročníku, kteří mají zájem o přírodní vědy, zapojili do celorepublikového programu CO2 liga. Jedná se o celoroční vzdělávací program na téma změny klimatu, který pořádá Ekologický institut Veronica. 

V programu postupně plnili 4 mise vedoucí k záchraně planety, kdy se snažili symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. 

První mise vedla žáky týmu „Planeťáci“ k poznání jejich „protivníka“ – klimatické krize. Pokusili se ji umělecky ztvárnit a prostřednictvím plakátů a prezentací ji představili svým spolužákům. Ve druhé misi si spočítali svou uhlíkovou stopu a hledali možnosti, jak ji snížit. Třetí mise byla věnována analýze zranitelnosti obce vůči změnám klimatu a žáci na základě pocitové mapy hledali oblasti, kde se obyvatelé cítí ohroženi povodněmi a suchem. Následně navrhovali opatření, kterými lze zvýšit odolnost vůči změně klimatu, konkrétně v naší školní zahradě. V poslední misi žáci představili své návrhy vedení školy a pustili se do realizace některých opatření – např. stavby broukoviště. Napsali také dopisy ministrům Vlády České republiky, ať co nejdříve zastaví spalování uhlí. 

Ve všech misích se „Planeťáci“ dostali mezi nejlepší týmy do kategorie „Paříž+“ a byli pozváni na slavnostní závěrečnou konferenci, která proběhla 16. června. 2021 v historických prostorách Valdštejnského sálu v Senátu ČR. Zde vybraným senátorům, zástupci informační kanceláře OSN pro ČR a dalším odborníkům prezentovali svou celoroční práci a představili své vize v oblasti ochrany životního prostředí. Jejich vystoupení se líbilo, tým obstál v konkurenci týmů z gymnáziií a středních odborných škol. Z rukou místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitky Seitlové obdrželi Certifikát o úspěšném absolvování programu CO2 liga 2020/2021. Žáci úspěšně reprezentovali nejen školu, ale také město Ostravu. Díky patří také Mgr., Olze Kupkové, učitelce, která s těmito talentovanými žáky dlouhodobě pracuje. 

Gratulujeme Planeťáci, dobrá práce!

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

STAGES ve výuce

Již od školního roku 2020/2021 zapojujeme do výuky na 1. stupni metodu Stages. Tato metoda u dětí rozvíjí kreativitu, matematické a logické myšlení a celkově

Více >
Nezařazené
spravce2

Zahrada plná her

Mikádo, Domino, Kroket, Kuželky, Kroužky, Petang, Člověče, nezlob se… Nejlepší hry jsou takové, které baví malé i velké. Tímto heslem se i tento rok řídila

Více >
Nezařazené
spravce2

Planeťáci 2022

Dnes se zúčastnilo družstvo Planeťáků ze ZŠ Sekaniny pod vedením Mgr. Olgy Kupkové slavnostní konference v Senátu ČR přímo v historických prostorách Valdštejnského sálu. V celorepublikovém a

Více >
Nezařazené
spravce2

Atletická olympiáda porubských ZŠ

Dnes 13. 6. se zúčastnily 4.-5. ročníky Atletické olympiády v různých disciplínách. Žáci soutěžili v těchto disciplínách běh 50 m, 600 m, hod míčkem, skok do dálky

Více >
Nezařazené
spravce2

Anglický desetiboj

V úterý 7. 6.  2022 se uskutečnila soutěž Anglický desetiboj pro žáky3. tříd ostravských ZŠ. Ve velké konkurenci 13 družstev se umístili naši tři třeťáci (Nguyen

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba