Úspěšná cesta našich žáků CO2 ligou

V rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy, se žáci ze 7. a 8. ročníku, kteří mají zájem o přírodní vědy, zapojili do celorepublikového programu CO2 liga. Jedná se o celoroční vzdělávací program na téma změny klimatu, který pořádá Ekologický institut Veronica. 

V programu postupně plnili 4 mise vedoucí k záchraně planety, kdy se snažili symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. 

První mise vedla žáky týmu „Planeťáci“ k poznání jejich „protivníka“ – klimatické krize. Pokusili se ji umělecky ztvárnit a prostřednictvím plakátů a prezentací ji představili svým spolužákům. Ve druhé misi si spočítali svou uhlíkovou stopu a hledali možnosti, jak ji snížit. Třetí mise byla věnována analýze zranitelnosti obce vůči změnám klimatu a žáci na základě pocitové mapy hledali oblasti, kde se obyvatelé cítí ohroženi povodněmi a suchem. Následně navrhovali opatření, kterými lze zvýšit odolnost vůči změně klimatu, konkrétně v naší školní zahradě. V poslední misi žáci představili své návrhy vedení školy a pustili se do realizace některých opatření – např. stavby broukoviště. Napsali také dopisy ministrům Vlády České republiky, ať co nejdříve zastaví spalování uhlí. 

Ve všech misích se „Planeťáci“ dostali mezi nejlepší týmy do kategorie „Paříž+“ a byli pozváni na slavnostní závěrečnou konferenci, která proběhla 16. června. 2021 v historických prostorách Valdštejnského sálu v Senátu ČR. Zde vybraným senátorům, zástupci informační kanceláře OSN pro ČR a dalším odborníkům prezentovali svou celoroční práci a představili své vize v oblasti ochrany životního prostředí. Jejich vystoupení se líbilo, tým obstál v konkurenci týmů z gymnáziií a středních odborných škol. Z rukou místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitky Seitlové obdrželi Certifikát o úspěšném absolvování programu CO2 liga 2020/2021. Žáci úspěšně reprezentovali nejen školu, ale také město Ostravu. Díky patří také Mgr., Olze Kupkové, učitelce, která s těmito talentovanými žáky dlouhodobě pracuje. 

Gratulujeme Planeťáci, dobrá práce!

Nejnovější příspěvky:

Nezařazené
spravce2

Exkurze do České spořitelny

V úterý 28. 3. 2023 jsme podnikli další exkurzi k volbě povolání a tentokrát naše kroky mířily do České spořitelny. Žáci a žákyně z 8.

Více >
Nezařazené
spravce2

Setkání žákovských parlamentů

Dne 27. 3. 2023 proběhlo další ze setkání žákovských parlamentů v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokrát s podnázvem „Vize Ostravy“. Setkání organizoval

Více >
Nezařazené
spravce2

Rákosníček ve škole

Naši školu navštívili malí předškoláci. Tentokrát si užili spoustu zábavy a tvoření s pohádkovým skřítkem Rákosníčkem. Se skřítkem skládali puzzle, lovili rybičky v rybníčku, procvičovali

Více >
Nezařazené
spravce2

Odpoledne s poezií

V pondělí 27. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Příznivci poezie se sešli ve školní knihovně, aby se zde zhostili rolí recitátorů a přednesli

Více >
Nezařazené
spravce2

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE

Ve středu 22. února změřili své síly žáci 8. a 9. ročníku ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž se skládala ze tří částí:

Více >

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba