Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je vám plně k dispozici i v době karantény.
Všichni členové Školního poradenského pracoviště včetně speciální pedagožky a školní psycholožky s vámi budou komunikovat prostřednictvím emailu uvedeného níže na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení

 

Kontakt: 596 956 423

Speciální pedagog

PaedDr. Mária Topiarzová

 • Depistáž specifických poruch učení u žáků ZŠ
 • Úzká spolupráce s psychologem školy
 • Individuální práce s žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu
 • Spolupráce s PPP při realizaci jejich doporučení
 • Vytýčení hlavních problému žáka, stanovení individuálního plánu podpory
 • Speciálně pedagogická intervence a služby pro žáky a konzultace
 • Metodická pomoc pro pedagogické zaměstnance školy
 • Informační činnost o práci školního poradenského pracoviště
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky a průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření

topiarzova@sekaniny.cz

konzultace:


  • na základě domluvy

 

o

o
Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Galina Zedková

 • Krizová intervence
 • Řešení specifických obtíží v rámci individuálního vedení a poradenství
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Modelování a analýza možných řešení problémů týkajících se školní úspěšnosti

zedkova@sekaniny.cz

konzultace:

       pondělí, úterý: 8:00 – 16:00 h

  • na základě domluvy

o

o

 

Výchovní poradci

Mgr. Lenka Návratová

 • péče o žáky s podpůrnými opatřeními
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků

navratova@sekaniny.cz

konzultace:

 •  na základě domluvy

o

Mgr. Denisa Silberová

 • péče o žáky s podpůrnými opatřeními
 • péče o žáky s výchovnými problémy

silberova@sekaniny.cz

konzultace:

 •  na základě domluvy

o

o

Metodik prevence

Mgr. Aleš Moravec

 • prevence patologických jevů

moravec@sekaniny.cz

konzultace:

 •  na základě domluvy

o

o

Kariérový poradce

Mgr. Ivana Štruncová

Pozice zřízena v rámci Pilotního programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ (kariérový poradce) – 2019 vyhlášeného a financovaného Statutárním městem Ostrava.

struncova@sekaniny.cz

konzultace:

 •  čtvrtek 14:00 – 15:00 h, pro žáky i pro rodiče
 • na základě domluvy