Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Odvolání se proti nepřijetí ke studiu

Nevyšlo to? O vašem nepřijetí ke studiu budete informován/a písemně. Pokud není možné doručit oznámení o nepřijetí, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti nepřijetí Jestliže budete mít vůči rozhodnutí . . . → Čti dále

Malování sklíček

Srdečně zveme rodiče i děti na malování sklíček do školní družiny ve čtvrtek 4. května od 14:00 do 16:00 hod.

eTwinning na naší škole

V našich eTwinningových projektech nadále pokračujeme. Žáci 7. ročníku zapojení do projektu s názvem National superstitions across Europe neboli Národní pověry napříč Evropou se v dalším úkolu zaměřili na typicky české pověry a vytvořili prezentaci o tom, co věříme, že . . . → Čti dále

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE MLADÝ CYKLISTA

V první polovině dubna se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“. Žáci 4.-9. tříd museli zvládnout testy z pravidel silničního provozu a první pomoci. Následně se pak všichni utkali ve dvou kategoriích, kde prokázali na hřišti svoji zručnost na . . . → Čti dále

Opět jsme bodovali!

Před pár dny proběhlo okresní kolo biologické olympiády ve Stanici mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě. Letošní téma bylo: Detektivem v přírodě a ze školního kola postoupilo celkem 6 žáků naší školy. Soutěžící museli vypracovat vstupní úkol na vybrané téma (Pobytová znamení, . . . → Čti dále

Odvaha!!!

hudebni

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa     Druh práce: asistent pedagoga Místo výkonu práce: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Požadovaná kvalifikace: . . . → Čti dále

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa     Druh práce: asistent pedagoga Místo výkonu práce: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Požadovaná kvalifikace: . . . → Čti dále

Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku začalo na naší škole působit školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem. Poradenští pracovníci spolupracují zároveň i se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství – Pedagogicko-psychologická poradna, . . . → Čti dále