Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Lyžařský kurz Filipovice 2017

maly

Žáci 7. ročníku se ve dnech 23. – 27. 1. 2017 zúčastnili lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu v lyžařském středisku Filipovice v Jeseníkách. Z 35 účastníků bylo na začátku kurzu 17 začátečníků snowboardistů a 6 začátečníků lyžařů. Měli jsme obavy, . . . → Čti dále

Lyžařský kurz na Vaňkově kopci ve školní družině

Již po třetí jsme se s dětmi školní družiny účastnili kurzu lyžování na Vaňkově kopci. Některé děti dělaly své první krůčky na lyžích, jiné se ve svém lyžování zdokonalovaly – to vše pod vedením zkušených instruktorů. I když na nás . . . → Čti dále

Okresní kolo dějepisné olympiády

V závěru kalendářního roku proběhlo u nás školní kolo dějepisné olympiády, ve kterém zvítězil žák 8. B – Oldřich Janků. Minulý týden, 16. ledna 2017, reprezentoval naši školu v okresním kole. Tento ročník byl zaměřený na Marii-Terezii – ženu, matku, . . . → Čti dále

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Předmět veřejné zakázky: ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků 8. ročníku 2017 Datum vyhlášení zakáz-ky: 11. ledna 2017 Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název obchodní firma vybraného dodavatele: KOLIBA BOZEŇOV s. . . . → Čti dále

Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý dne 17. 1. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci všech ročníků druhého stupně změřili své síly hned v několika dovednostech. Začali poslechovým cvičením s porozuměním a pokračovali přípravou na mluvený projev na zadané téma. . . . → Čti dále

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a . . . → Čti dále

Informace k zápisu k povinné školní docházce 2017

Komentář spádové školy k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2011. Přihláška je k dispozici na webu základní školy nebo přímo na . . . → Čti dále

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH – nebo na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH: „ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků . . . → Čti dále

eTwinning v novém roce

I nadále pokračují žáci 6. a 7. ročníku v rámci výuky anglického jazyka v eTwinningových projektech, Step into friendship a National superstitions across Europe. Dalším úkolem bylo představit svým zahraničním kamarádům tradice českých Vánoc. Také jsme se zaměřili na pověry . . . → Čti dále