Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Žákovská rada

Žákovská rada pracuje na naší škole již mnoho let. Smyslem její práce je zpestřit a obohatit život naší Sekaninky a zapojit žáky do organizace a chodu školy. Pracují v ní zástupci 5. – 9. tříd zvolení svým třídním kolektivem. Tito žáci mají důvěru ostatních spolužáků i učitelů. Členové žákovské rady se setkávají nejméně jednou za měsíc, plánují a připravují různé akce a debatují o tématech, týkajících se školy, které zajímají nejen je, ale celé třídní kolektivy. Dvakrát ročně bývá pozvána i paní ředitelka, které mohou žáci tlumočit své problémy,  žádosti a náměty na zlepšení života školy. ŽR pracuje pod vedením Mgr. Olgy Kupkové a Mgr. Víta Goršanova.