Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Projekty

 • Podpora rozvoje jazykových kompetencí a Rozvoj technických a komunikačních dovedností
  • Výzva 57

Projekt (2015-2016) je zaměřen  pro rozvoj technických dovedností žáků ve školních dílnách a  profesionálních  dovedností učitelů pro tuto výuku.  Dále projekt umožňuje  zlepšení  individuálních  ústních dovedností učitelů a žáků 1. a 2. stupně v anglickém jazyce formou blend learningu. Byly zakoupeny sluchátka s mikrofonem a elektronické čtečeky.

  • Výzva 56

Projekt (2015-2016) zahrnuje  zahraniční jazykové a poznávací  pobyty žáků ve Velké Británii a Německu.

Další částí výzvy jsou čtenářské dílny, jejichž záměrem je zvýšit zájem o čtení u žáků všech věkových kategorií. Zakoupili jsme 427 knih krásné literatury a čtečky elektronických knih. Moderními vyučovacími metodami  jsou  žáci vedeni  k získávání lepšího vztahu ke knihám.

 • Ozdravné pobyty

Městský obvod Poruba získal peníze ze Statutárního fondu životního prostředí na ozdravné pobyty dětí porubských škol (2015-2016).
V období smogové situace pojedou třídy od listopadu do dubna za lepším ovzduším na Jesenicko, do Bílých Karpat a na Vysočinu. Nejen zdravé ovzduší,  ale i envirimentální výchova budou  náplní pobytu.

 • Hodina pohybu navíc

Projekt 2015-2016 podporuje MŠMT a je realizován Národním ústavem pro vzdělávání.

Je určen pro žáky 1.-3. ročníku v rámci školní družiny.  Jednou týdně malí žáci sportují v tělocvičně pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy.

 • Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba

Tento projekt  (2015)  je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Naše škola patří mezi dvanáct základních škol, kde byl zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“.

V rámci tohoto projektu došlo k velké proměně naší učebny. Současná přírodovědná učebna má nový nábytek  – pracovní stoly pro žáky i učitele, úložné prostory a digestoř. Došlo k zásadním stavebním úpravám, včetně rozvodu elektřiny a vody do žákovských stolů. Dále učebna byla vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a tablety pro skupinovou práci žáků. Byly zakoupeny učební pomůcky do přírodopisu a chemie. Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici moderně vybavenou učebnu, která umožňuje využívat moderní výukové  metody dle aktuálních trendů a v neposlední řadě probudí v žácích zájem o přírodní vědy.

 • Proměňujeme sebe i svět

Projekt  (2015) byl podporován Magistrátem města Ostravy. Byl tvořen těmito částmi:

  • Třídíme, modrou planetu chráníme

Ekologické soutěžní odpoledne pro žáka a jejich rodiče bylo zaměřeno na téma ochrany přírody, třídění odpadu a výroby  plasťáčka. Cílem bylo uvědomit si, že je naše planeta krásná a je potřebné  ji chránit.

  • Pojďme si spolu zazpívat I

Pro žáky 1.stupně a jejich rodiče či prarodiče bylo uspořádáno pěvecké odpoledne. Společně s pěveckým sborem si zazpívali písničky z filmových pohádek. Zpívání bylo proloženo hudebními kvízy, hádankami a rytmickým doprovodem na Orffovy nástroje. Mnozí rodiče vzpomínali na to, kdy si takhle  naposledy s chutí zazpívali. Někteří možná jen na základní škole.

  • Pojďme si spolu zazpívat II

Soutěžní  pěvecké odpoledne pro žáky 1. stupně a jejich rodiče mělo příjemnou atmosferu. Zpívalo se o zvířátkách a soutěžílo se.  Všichni soutěžící byli odměněni a spokojeni.

  • Klasikové v novém kabátě

Projekt (2015) přináší  žákům  možnost shlédnout  klasická díla ve filmové podobě. Promítání probíhá ve škole jedenkrát měsíčně.

 • Poznat přírodu a rozumět

Projekt   byl financován z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany života prostředí SMO-MOb Poruba.

  • Ekologizace zahrady(2014-2015)

Cílem bylo zrealizovat z části školního pozemku účelovou zahradu, která slouží k vyučování přírodovědných předmětů a péči o rostliny. Projekt byl nazván Zahrada je naše učitelka.
Vybudovalo se oplocení zahrady a  dřevěná pergola. Nasadily se popínavé rostliny, byliny, ovocné keře a různé druhy zeleniny. Vytvořil se pocitový chodníček a hmyzí hotel.
Prvňáčci pomáhali vysadit  jabloň a jehličnatý cypřiš. Budou je pozorovat a na  poklad, který tam zakopali  se podívají až v deváté třídě.
U příležitosti 7o. výročí osvobození Ostravy od 2. světové války žáci 1. a 5. tříd vysadili okrasnou slivoň jako Strom svobody.

 • Společně přes překážky, aneb vyhrát nejen na hřišti, ale i na finančním trhu

Projekt  (2013-2014) byl spolufinancován Magistrátem města Ostravy, ČNB pobočka Ostrava, Raiffeisenbank.
Prioritou naší školy je finanční výchova. Žáci 8. a 9. tříd se finanční výchově učili hrou. Dvojice žáků společně řešila, jak spravovat finance fiktiních rodin. Přemýšlela, kolik peněz dát na spoření, jaké pojištění zvolit či nakoupit akcie nebo dluhopisy, jak nakupovat byty, auta nebo jezdit na dovolenou. Občas jim do toho zasáhlo zvýšení daní,  havarování  autem nebo vyhořený dům. Mezi šťastné okamžiky patřilo narození dítěte. Ale zase bylo potřeba zajistit dětem vzdělání.  A tak během třiceti let se děti snažily dosáhnout  situace, aby nebyly finančně závislé, a to v rámci deskové hry Finanční svoboda.
Vyvrcholením soutěže  bylo velké finále, kterého se zúčastnili děti  se svými rodiči a vyzkoušeli si,  kdo se na finančním trhu lépe udrží.

 • Sekaninka má talent

Projekt (2014) byl financován z účelové dotace a z rozpočtu města Ostravy.

Sekaninka má talent a má hodně talentovaných žáků, kteří předvedli spolužákům, pedagogům i rodičovské veřejnosti, jak zajímavě se dá prožít volný čas  ve sportovních, hudebních, pěveckých, dramatických, tanečních, výtvarných a jiných aktivitách. Starší žáci namalovali plakáty na výzdobu tělocvičny a ostatní připravili velikonoční výstavku. Viděli jsme pěvecké talenty, hru na flétnu, vystoupení mažoretek, ukázky moderního a latinskoamerického tance, aerobiku, triky s hrou jojo a kouzelnické číslo. I  když se jednalo o soutěž, nebylo lehké vybrat nejlepší žáky. Vyhráli vlatně všichni učinkující už jen tím, že našli odvahu vystoupit před obecenstvem. Překvapilo nás, kolik je mezi námi talentovaných dětí.

 • Ostrava-evropské město sportu  2014

Projekt byl financován statutárním městem Ostrava.
Na školní zahradě bylo uspořádáno sportovní odpoledne pro žáky a jejich rodiče. Hráli se  venkovní  hry jako ruké kuželky, francouzský Petanque, finské Molky, mezinárodní kroužky a obří mikádo. Zajímavé hry se využívají k různým soutěžím, například při soutěži  žákovského družstva proti seniorům z DPS Astra a Průběžná a také k obohacení činnosti ve školní družině.

 •  Ovoce a zelenina do škol

Projekt je financován Evropskou unií.
Žáci 1. stupně dostávají dvakrát měsíčně balíček s ovocem nebo zeleninou. Cílem je naučit děti správným stravovacím návykům tím, že více zařadí do svého jídelníčku ovoce a zeleninu.

 •  Mezinárodní evropský projekt Erasmus a Trojlístek

Projekt se konal pod názvem Jazyky v Evropě. Účelem bylo  rozvíjení  nabytých jazykových znalostí a snahou dozvědět se více o evropských kulturách.
Žáci se seznámili se zeměmi Evropy, naučili se pozdravy, ochutnali pokrmy, prezentovali si zajímavosti, osobnosti a poznatky zemí slovanských, germánských, románských a ugrofinských jazyků. Populární bylo ochutnávání pokrmů a vytvoření  kuchařky.

  • Projekt e-Twining

Projekt e-Twining (2015-2016), neboli komunita škol v Evropě, je součástí projektu  Trojlístku. Vede děti k větší komunikaci v cizím jazyce. Vybrané skupiny žáků  si povídají o škole, kamarádech, zálibách, koníčcích, sportech, rodině a zvycích  přes internet či facebook s žáky školy v Řecku, Itálii a ve Francii.  Velkou motivací pro učení cizích jazyků byl zájezd žáků 2. stupně  do Anglie a Německa.

 • Projekt Krokus

Projekt Krokus je evropský projekt, zatím se rozjíždí v 9 evropských zemích, ale předpokládá se, že se do něj zapojí všech 28 zemí EU. Všude žluté krokusy mají připomínat ony hrůzy      2. světové války, které by nikdy neměly být zapomenuty. Vzpomínka na tyto děti a jejich příběhy se předávají dalším generacím.

Žáci vypěstovali žluté krokusy, které připomínaly 1 a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, které zahynuly během holocaustu. Žlutá barva květů symbolizovala  žlutou hvězdu, kterou Židé během 2. světové války museli nosit.  Naši žáci si v hodinách dějepisu, občanské výchovy a literatury připoměli  hrůzy nacismu, rasismus a intoleranci, přečtli si o životních osudech zavražděných dětí a uvědomili  si, že nic podobného by se už nikdy nemělo opakovat.

 • Minipodniky

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

do projektu (2015) se zapojilo 24 žáků osmých tříd. V teoretických znalostech se učili vytváření  podnikatelského plánu, marketingu při vzniku a rozvoji firmy.  Založili  dva minipodniky, tj. fitcentrum a fotoshop. Vyvrcholením přípravy bylo společné setkání mladých podnikatelů, kteří firmu propagovali.  V soutěžním zápolení žáci naší školy  vyhráli      1 . misto a odnesli si cenné zkušenosti.

 • Dětem vaří v jídelnách zdravě a chutně

Projekt  (2015) byl financován Magistrátem města Ostravy.

V soutěži o nejchutnější pokrm  si odnesl 1. cenu hlavní kuchař naší jídelny pan Vladimír Lesa. Uvařil rajskou polévku s těstovinovou rýží, k závitku z králičího masa se špenátem servíroval  brambory s jarní cibulkou a jako moučník nabídl pěnu z tvarohu. Pan Lesa vaří se svým kuchařským týmem  pořád výtečně a nyní připravvují   žáky v kroužku vaření na soutěž O čokoládovou vařečku.

 •  Mezinárodní projekt Easter

Žáci 1. a 2. stupně naší školy se v hodinách anglického jazyka zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu Easter. Cílem bylo vyrobit libovolné velikonoční přání pro stejně staré žáky různých evropských škol, neboť na oplátku i oni připravili různá přání pro naše žáky.

Co takové přání vůbec obsahovalo? Žáci za podpory svých vyučujících představili svou zemi a město, ze kterého pocházíme. Rovněž představili naši školu a svou třídu. Především však popsali velikonoční tradice naší země, nakreslili typické symboly, které nedomyslitelně patří k tomuto svátku a také nezapomněli popřát svým zahraničním kamarádům veselé Velikonoce jak v mateřském jazyce, tak v anglickém jazyce.

Každá třída si poté v hodinách anglického jazyka přečte se svým vyučujícím přání z různých koutů Evropy a nakonec si budou moci všichni žáci prohlédnout daná přání na nástěnce ve vestibulu školy.

Myslíme si, že se naši žáci tohoto úkolu zhostili na výbornou. Doufáme, že jejich přání potěší své adresáty. Posuďte sami a nahlédněte do Fotogalerie.

 

 

 • Střípky dětských radostí

Žáci naší školy, kteří navštěvují školní družinu, dobře vědí, že se v družině nenudí, že čas mají vyplněný sportovními aktivitami, soutěžemi, výlety, divadlem, že navštěvují městskou knihovnu. Občas přijde i kouzelník!  Zkrátka činnosti ve školní družině jsou pestré a zajímavé.

Novým celoročním projektem školní družiny jsou Střípky dětských radostí. Do projektu zapojíme nejen děti a jejich vychovatelky, ale i rodiče a veřejnost. Posílíme tak vztah rodičů s družinou, ukážeme jim, že školní družina není místo kde se „hlídají děti“, ale je to místo, kde mohou děti rozvíjet své nadání, dovednosti a zájmy, kde svůj volný čas tráví smysluplně a aktivně. Projektové aktivity zahrnují mimo jiné soutěžní odpoledne a tvůrčí dílny.

Na tento projekt jsme v roce 2014 získali prostředky z účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

 • Putování s Duhou

V roce 2013 jsme obdrželi  účelovou finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt Putování s Duhou, který je zaměřen na smysluplné využití volného času dětí, směřující k jejich všestrannému rozvoji. Různorodé projektové aktivity podporují čtenářskou gramotnost, budují vztah k přírodním vědám, zaměřují se na vyhledávání a rozvoj talentů. 7 barev duhy symbolizuje široké spektrum činností, které odpovídají podporovaným oblastem.

Naším záměrem je, aby si žáci uvědomili a vzali za svou myšlenku, že volný čas se dá využít nejen k zábavě, ale i k rozvíjení dovedností, schopností a nadání, ke smysluplným činnostem, aby dokázali pochopit a ocenit znalosti starších generací. Vzájemná spolupráce vede ke vzájemnému obohacení a respektu.

 

 

 

 • Knížku má každý rád, je to náš kamarád

Rozrostla se nám knihovna….

Naše školní multimediální knihovna si mohla letos rozšířit svůj knižní fond. Statutární město Ostrava poskytlo na náš projekt účelovou dotaci ve výši 60000Kč. Mohli jsme tak dokoupit  celé řady knih určených k mimočítankové četbě žáků. Zvláště děti prvního stupně jistě přivítají Pipi, Dlouhou Punčochu Astrid Lingenové, Londonova Bílého Tesáka nebo oblíbenou současnou novinku – Lichožrouty Pavla Šruta. nelze opomenout ani starší žáky, ti už se seznámili s Biblickými příběhy Ivana Olbrachta, Mementem Radka Johna či Bronzovým pokladem Eduarda Štorcha. Kromě jmenovaných jsou to ještě další knihy pro společnou četbu.

Ale i pro individuální četbu máme pár novinek, mohu jmenovat známého Tarzana z rodu Opů, napínavé detektivní příběhy Thomase Brezinyaj. Děvčata určitě uvítají romantickou, ale napínavou tetralogii Stephenie Meyerové, Stmívání, jejíž filmovou podobu určitě znají. Pokud jste hračičikové, můžete si vypůjčit knížku o výrobě šperků z korálků nebo se seznámit s lidovými zvyky a tradicemi podle jednotlivých ročních období a třeba si připravit nějkou dobrotu našich prababiček, vytvořit si adventní věnec, uplést velikonoční pomlázku atd. Nesmíme zapomenout ani na knížky populárně naučné; všichni určitě znáte Toulky českou minulostí nebo edici Děsivé dějiny, v níž se dovídáte zajímavosti z našich i evropských dějin, prostě to, „co se do dějepisu nevešlo, nebo co vám učitelé zatajili“.

Dotace nám rovněž umožnily vytvořit základy jazykového koutku, máme dvě sady anglicko českých knih i s poslechovým CD, pohádku o Červené Karkulce nebo napínavý příběh o Robinu Hoodovi.

V naší školní knihovně si určitě každý tu svou knihu vybere.

 

 • Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny, odborné učebny, kmenové třídyRegistrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013.

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je měststký obvod Poruba, byl úspěšně realizován projekt „Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny, odborné učebny, kmenové třídy“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 27 multimediálních učeben, 10 počítačových učeben a jedna jazyková laboratoř.

Díky tomuto projektu mají  žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odopvídalo současné úrovni technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.

Naše škola získala v rámci tohoto projektu  novou počítačovou učebnu vybavenou 28 počítači pro žáky, interaktivní tabulí, keramickou tabulí, novým nábytkem a samozřejmě připojenou k internetu.

Dále byla vybudována  nová odborná učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem a připojením k internetu. Tuto učebnu využíváme především pro výuku geografie, ale také jiných společenskovědních předmětů.

 • Zase o trochu zábavnější učení

V roce 2010 získala Základní škola I. Sekaniny v Ostravě – Porubě účelovou finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt Dvířka jazyků otevřená, jehož cílem bylo zvýšení motivace žáků pro studium jazyků, rozvoj jazykových dovedností stejně jako podpora počítačové gramotnosti.

Poskytnuté finanční prostředky byly využity na zakoupení interaktivní tabule pro jazykovou učebnu, která je na této škole v pořadí již třetí učebnou vybavenou touto technologií.

Ve spojení s dataprojektorem a počítačem nabízí nové možnosti moderního vyučovacího procesu. Výuka se stává pro žáky mnohem zajímavější a přitažlivější, takže věříme, že se tato skutečnost projeví i ve zlepšených studijních výsledcích.

Existuje mnoho výukových programů i výukových materiálů vytvořených samotnými vyučujícími a interaktivní tabule umožňuje zapojit do práce s nimi celou třídu. Všichni žáci uvítají, když mohou jít k tabuli a správně vypracovat zadání. Většinou následuje zvukový doprovod, který je pro děti také velkou motivací.

Použití interaktivní tabule ve výuce rozvíjí u žáků i učitele kreativitu, výuka je pro žáky přístupnější a názornější, žáky takto připravené hodiny baví, nejsou „nudné“. Žáci se aktivně zapojují do vyučování, někdy se dokonce předhání v tom kdo půjde k tabuli první. Do práce se aktivně zapojují i ti žáci, kteří o ni dříve neprojevovali zájem.

Děti práci na interaktivní tabuli milují a pozornost udrží několikanásobně déle než při běžné výuce.

Potvrzuje se, že nejlépe se žáci učí, když je učení baví.

Jazyková učebna však nebude sloužit jen pro běžnou výuku, ale také např. pro přípravu žáků k soutěžím, k prezentacím žákovských prací, k činnostem jazykových kroužků a dalším aktivitám školy.