Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Sekaniny
Ivana Sekaniny 1804/15, Ostrava-Poruba
IČ 26621037
transparentní účet 1158380001/5500
e-mail: rada.rodicu@sekaniny.cz

____________________________________________________________________________________

Správní rada Spolku svolává Členskou schůzi Spolku na  30. září 2019 od 17:00 hodin v salonku restaurace Olympia.

 Program schůze:
1) Uvítání, určení usnášeníschopnosti, schválení programu a určení zapisovatele.
2) Seznámení se stavem financí Spolku a s daňovým přiznáním.
3) Návrh rozpočtu pro školní rok 2019/2020.
4) Diskuze o položkách rozpočtu a schválení × neschválení položek rozpočtu.
5) Naplánování akcí pořádaných Spolkem, jejich termínů a organizačního zabezpečení.
6) Další
7) Ukončení schůze

____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 10. 9. 2019 bylo na schůzi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny odsouhlaseno, že členské příspěvky na školní rok 2019/2020 budou vybírány v minimální výši Kč 250,-  na rodinu (platí starší ze sourozenců).  Termín pro úhradu je do 30. 10. 2019.

Na webových stránkách Spolku najdete přehled aktivit, které Spolek z těchto příspěvků financuje.  Je na Vašem rozhodnutí, zda-li přispějete částkou vyšší. Při příspěvku 1.000 Kč a více Vám vydáme potvrzení o platbě pro účely daně z příjmu fyzických osob.

Abychom nenutili nosit žáky peníze v hotovosti, preferujeme úhradu na bankovní účet Spolku číslo 1158380001/5500, jako variabilní symbol prosím použijte 20192020 a do poznámky napište prosím jméno, příjmení a třídu staršího ze sourozenců. Pokud Vaše banka umožňuje zadávání pomocí QR kódů, tak můžete využít vzor (editujte pouze poznámku, případně částku).

Děkujeme,

Rada Spolku.

 

Z rozpočtu Spolek financuje především aktivity Základní školy rozvíjející vzdělávání našich dětí – na drobné ceny a materiál pro žáky ve školních soutěžích, projektových dnech či kroužcích, kupuje časopisy pro podporu výuky cizích jazyků, podporuje spolupráci s MŠ, přispívá na nákup knih a dalšího kreativního materiálu pro družinu, financuje cestovné na celostátní soutěže, kupuje Mikulášské nadílky, nebo nakupuje koberce, lavičky či skříňky pro žáky. V neposlední řadě také Spolek pro žáky a jejich rodiče připravuje vlastní akce, jako například opékání špekáčků, lampionový průvod zakončený ohňostrojem nebo sportovně-branné odpoledne . Přehled akcí najdete v sekci Spolek rodičů.

Členem Spolku se může stát každý rodič či jiný zákonný zástupce žáka Školy, který souhlasí se Stanovy Spolku a zaplatí členský příspěvek pro daný školní rok.

Spolek vede transparentní účet, na kterém lze dohledat všechny transakce (zde link).

Je na Vašem rozhodnutí zda-li přispějete částkou vyšší. Při příspěvku 1.000 Kč a více Vám vydáme potvrzení o platbě pro účely daně z příjmu fyzických osob.

Abychom nenutili nosit žáky peníze v hotovosti, preferujeme úhradu na bankovní účet Spolku číslo 1158380001/5500, jako variabilní symbol prosím použijte 20182019 a do poznámky napište prosím jméno, příjmení a třídu staršího ze sourozenců.

Děkujeme,

Rada Spolku.

 

16.4.2018

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

velice děkujeme za Váš příspěvek Spolku rodičů pro školní rok 2017 / 2018. Celkem přispělo 385 rodičů z toho 302 příspěvků bylo zaplaceno na transparentní účet Spolku. Odsouhlasená minimální výše příspěvku je 250 Kč, nejvyšší příspěvek byl 1.000 Kč.
Celkově jste přispěli částkou 101.396 Kč.

Děkujeme.

Rada Spolku

 

 

AKCE POŘÁDANÉ SPOLKEM