Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Sekaniny
Ivana Sekaniny 1804/15, Ostrava-Poruba
IČ 26621037
transparentní účet 1158380001/5500

16.4.2018

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

velice děkujeme za Váš příspěvek Spolku rodičů pro školní rok 2017 / 2018. Celkem přispělo 385 rodičů z toho 302 příspěvků bylo zaplaceno na transparentní účet Spolku. Odsouhlasená minimální výše příspěvku je 250 Kč, nejvyšší příspěvek byl 1.000 Kč.
Celkově jste přispěli částkou 101.396 Kč.

Děkujeme.

Rada Spolku

____________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,
dne 10. 10. 2017 bylo na schůzi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny odsouhlaseno, že členské příspěvky na školní rok 2017/2018 budou vybírány do 30. listopadu 2017 a to v minimální výši 250 Kč na rodinu (platí starší ze sourozenců).

Z rozpočtu Spolek financuje především aktivity Základní školy rozvíjející vzdělávání našich dětí – jako například účast na různých soutěžích a olympiádách, nebo nákupy různých časopisů. Spolek z rozpočtu také zpříjemňuje prostředí školy nákupem různého vybavení (koberce, podsedáky, lavičky, …). V neposlední řadě také Spolek pro žáky a jejich rodiče připravuje vlastní akce, jako například opékání, lampionový průvod, nebo diskotéku. Přehled akcí najdete v sekci Spolek rodičů

Členem Spolku se může stát každý rodič či jiný zákonný zástupce žáka Školy, který souhlasí se Stanovy Spolku a zaplatí členský příspěvek pro daný školní rok.

Spolek vede transparentní účet, na kterém lze dohledat všechny transakce (zde link).

Je na Vašem rozhodnutí zda-li přispějete částkou vyšší. Při příspěvku 1.000 Kč a více Vám vydáme potvrzení o platbě pro účely daně z příjmu fyzických osob.

Abychom nenutili nosit žáky peníze v hotovosti, preferujeme úhradu na bankovní účet Spolku číslo 1158380001/5500, jako variabilní symbol prosím použijte 20172018 a do poznámky napište prosím jméno, příjmení a třídu staršího ze sourozenců.

Děkujeme,

Rada Spolku.

 

AKCE POŘÁDANÉ SPOLKEM

 

24. září 2017

Pozvánka na Členskou schůzi

Vážení členové Spolku, dovoluji si vás všechny co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, která se uskuteční v úterý 10. října 2017 po třídních schůzkách (od cca 18 hodin) v salonku restaurace Olympia. Pozvánka.

 

3. září 2016

Pozvánka na Členskou schůzi
Vážení členové Spolku, dovoluji si vás všechny co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, která se uskuteční v úterý 13. září 2016 po třídních schůzkách (od cca 18 hodin).
Program schůze:
- Uvítání, určení usnášeníschopnosti, schválení programu a určení zapisovatele.
- Seznámení se stavem financí Spolku a s daňovým přiznáním.
- Návrh rozpočtu na letošní školní rok.
- Diskuze o položkách rozpočtu a schválení rozpočtu.
- Naplánování akcí pořádaných Spolkem a jejich termínů.
- Další
- Ukončení schůze
Jestli máte další body do programu, pošlete je prosím dopředu ať o nich všichni vědí. Děkuji

1. června 2016

Pozvánka na schůzku třídních důvěrníků
Vážení třídní důvěrníci, dovolte mi pozvat vás jménem svým i jménem Správní rady na schůzku
Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, která se uskuteční v úterý 7. června 2016 po třídních schůzkách
(od cca 1800) ve sborovně školy.

21. března 2016

Pozvánka na Členskou schůzi
Vážení třídní důvěrníci, dovolte mi pozvat vás jménem svým i jménem výboru na Členskou schůzi
Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, která se uskuteční v úterý 5. dubna 2016 po třídních schůzkách
(od cca 1800) ve sborovně školy.

Program jednání:
1) Seznámení přítomných se Stanovami Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny.
2) Transformace výboru Sdružení na Správní radu Spolku.
3) Projednání příspěvku na pojištění žáků jedoucích na školu v přírodě.
4) Další činnost Spolku.

Petr VAVŘIŇÁK
________________________________________________________________________________

21. března 2016

Vážení rodiče,
dne 17. 3. 2016 bylo na schůzi Sdružení rodičů Základní školy Sekaniny odsouhlaseno,
že členské příspěvky na školní rok 2015/2016 budou vybírány do 31. května 2016.Z rozpočtu financuje Sdružení především aktivity Základní školy, které podporují vzdělávání našich dětí – jako například Finanční gramotnost, účast na různých soutěžích a další různé akce – přehled najdete na webových stránkách www.sekaniny.cz.
Sdružení vede transparentní účet, kde lze dohledat všechny transakce (zde link)
Minimální hodnota členského příspěvku je 200 Kč na rodinu (platí starší ze sourozenců).
Je na rozhodnutí zákonných zástupců, zda-li přispějí částkou vyšší. Při příspěvku
1.000 Kč a více vydáme potvrzení o platbě pro účely daně z příjmu fyzických osob.
Abychom nenutili nosit žáky peníze v hotovosti,
preferujeme úhradu na bankovní účet Sdružení číslo
1158380001 / 5500, jako variabilní symbol použijte prosím
20152016 a do poznámky napište jméno, příjmení a třídu
staršího ze sourozenců. Lze využít přiložený Q-R kód, který Vám
platbu zadá. Děkujeme, výbor Sdružení.

____________________________________________________________________

SCHŮZE SDRUŽENÍ RODIČŮ

HANA HANSLÍKOVÁ, 16.ÚNOR 2016

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

schůze Sdružení rodičů se uskuteční v úterý dne 1.3.2016 v čase 16:00 – 17:00

v restauraci Zahrada, Oty Synka 1813/2, Ostrava – Poruba.

 

Své podněty můžete zaslat k projednání prostřednictvím elektronické pošty

na adresu sdruzeni.rodicu@sekaniny.cz do úterý 23.2.2016  18:00 hodin.

 

Těšíme se na setkání.

Za Sdružení rodičů Hanka Hanslíková, předseda.

________________________________________________________________________________________

26. května 2015

Vážení rodiče,

děkujeme všem členům Sdružení rodičů za příspěvky na školní rok 2014/2015.
Přesně 170 rodičů již využilo možnost provést úhradu formou bezhotovostního
převodu a v celkovém objemu 40.000 Kč byly příspěvky poslány na náš transparentní
účet.
V hotovosti bylo ve třídách vybráno 35.600 Kč a tato částka byla ve dvou
vkladech (13.000 Kč a 22.600 Kč) vložena na pokladně banky opět na náš transparentní
účet. Celkově bylo tedy vybráno v letošním roce 75.600 Kč. Děkujeme.

Příjďte aktívně ovlivňovat, jak svěřenou částku budeme investovat do zpříjemnění a ulehčení studia našich dětí na základní škole, sledujte školní web, pozvánky zveřejňujeme (viz. dnešní schůze).

J. Kňazovčík za výbor sdružení.

________________________________________________________________________________________

28. ledna 2015

Vážení rodiče,výběr členských příspěvků Sdružení rodičů Základní školy Sekaniny pro školní
rok 2014 / 2015 bude probíhat do 30. dubna 2015. Z těchto příspěvků financuje
Sdružení především aktivity Základní školy, které podporují vzdělávání našich
dětí – jako například Finanční gramotnost, účast na různých soutěžích a další
různé akce – přehled najdete na webových stránkách www.sekaniny.czMinimální hodnota členského příspěvku je 200 Kč, platí starší ze sourozenců.
Je na rozhodnutí zákonných zástupců, zda-li přispějí částkou vyšší. Při příspěvku
1.000 Kč a více vydáme potvrzení o platbě pro účely daně z příjmu fyzických
osob.Abychom nenutili nosit žáky peníze v hotovosti,
preferujeme úhradu na bankovní účet Sdružení
1158380001 / 5500, jako variabilní symbol použijte prosím
20142015 a do poznámky napište jméno, příjmení a třídu
staršího žáka. Lze využít přiložený Q-R kód, který Vám
platbu zadá.Děkujeme, výbor Sdružení

________________________________________________________________________________________

4. ledna 2015

Vážení rodiče,

přeji všem úspěšný vstup a celý rok 2015 a především ať nám naši studující potomci dělají jenom radost. :-)

V úterý 6. ledna jsou konzultace, po konzultacích v 18h navrhuji se potkat ve sborovně.

Jako bod za sebe k projednání / odsouhlašení v Radě předkládám výši členských příspěvků pro školení rok 2014/2015.

K diskuzi navrhuji tři varianty:

A) 200 Kč první dítě (žák) + 100 Kč další dítě (žák)
B) 100 Kč každé dítě
C) nechat to tak, jak to bylo loni – 200 Kč první dítě, další neplatí nic

Těším se na setkání.

Jan Kňazovčík

_____________________________________________________________________________________________
10.10.2014 Opekání 2014

Ahoj všem,
ráda bych poděkovala rodičům a dětem, které pomáhali jak s přípravou táboráku, tak potom s úklidem.
Zvláštní poděkování proto patří:
- Evě Veličkové a jejích dvěma synům, byli šikovní a hlavně ochotní….
- Peťovi Vavřiňákovi a jeho dětem, pěkně se zapotili i s mým manželem, P.S. Příště musíme doladit to pivečko…..
- Pavle a její dceři Aničce za dozor a podávání bonbonků u her….
- a také Marušce Ondrušákové

Ještě jednou děkujeme, počasí bylo super a myslím, že jsme si to užili……

Pěkný den, Míša Šostá

Fotogalerie uložena na rajčeti (důvěrníci tříd mají v mailu přístupové údaje a mohou fotografie doplňovat, tak pokud máte podělte se, prosím)

________________________________________________________________________________________

1.9.2014

Vážení rodiče,

nový školní rok právě začal … :-)

Přejeme jménem Sdružení rodičů především pevné nervy a hodně štěstí.
Na prvních třídních schůzkách si prosím zvolte svého důvěrníka, který se bude účastnit
schůzek sdružení, na kterých mimojiné rozhodujeme o financování různých aktivit,
které usnadňují nebo rozšiřují vzdělávání našich dětí.

Aktuálně např. rozhodujeme o spolufinancování dvoudenního adeptačního kurzu pro šesťáky (úhrada dopravy).

Těšíme se na setkání, termín bude upřesněn dle prvních schůzek.

Držím palce,

Jan Kňazovčík,
člen výboru Sdružení.
e-mail: jknazovcik@dobryobchod.cz

________________________________________________________________________________________

16.3.2014

Vážení rodiče,

na členských příspěvcích pro školní rok 2013/2014 jste přispěli celkovou částkou 77.000 Kč,
z toho se podařilo 16.400 Kč vybrat bezhotovostním převodem, což je forma, která je bezpečnější
a rychlejší.

Z rozpočtu Sdružení jsou financovány aktivity, které pomáhají, usnadňují a zpříjemňují školní docházku našich dětí, žáků.
- např. podporujeme / financujeme časopisy pro výuku jazyků, absolventská trička, odměny pro různé soutěže, vítání prvňáčků, sponzorovali jsme finanční gramotnost, mimoškolní aktivity – opékání s rodiči, lampiónový průvod (ohňostroj) nebo diskotéka a apod.

Děkujeme a za výbor Sdružení – Jan Kňazovčík, místopředseda výboru.

________________________________________________________________________________________

19.1.2014

Vážení rodiče,

členský příspěvek pro školní rok 2013/2014 je stejně jako předchozí školní roky vybírán ve výši 200,- Kč.
V případě, že máte na škole více dětí, platí pouze to nejstarší.

Z rozpočtu Sdružení jsou financovány aktivity, které pomáhají, usnadňují a zpříjemňují školní docházku našich dětí, žáků.
- např. podporujeme / financujeme časopisy pro výuku jazyků, absolventská trička, odměny pro různé soutěže, vítání prvňáčků, sponzorovali jsme finanční gramotnost, mimoškolní aktivity – opékání s rodiči, lampiónový průvod (ohňostroj) nebo diskotéka a apod.

Do Sdružení je možné přispět i částkou vyšší, v tom případě jsme připraveni poskytnout potvrzení o finančním daru (částky nad 1.000 Kč), tuto částku si mohou rodiče odečíst z daňového základu pro daň z příjmu. S hospodařením s těmito finančními prostředky se můžete kdykoliv seznámit na schůzi Sdružení nebo na transparentním účtu.

Prosíme o úhradu do 28. 2. 2014 hotově (přes třídního učitele) nebo lépe a jednodušeji převodem na účet sdružení: č.ú.: 1158380001/5500, vs.: 20132014, zpráva pro příjemce: Jméno, Příjmení a třída staršího žáka.

Děkujeme a za výbor Sdružení – Jan Kňazovčík, místopředseda výboru.

________________________________________________________________________________________

2.1.2014

Vážení rodiče, učitelé, děti,

za Sdružení rodičů přeji všem spoustu pozitivní energie, hodně pevného zdraví
a hromadu štěstí v roce 2014.

Během několika dní, budeme aktualizovat stránky.

Těšíme se na spolupráci.

Za Sdružení rodičů J. Kňazovčík
________________________________________________________________________________________

4.9.2013

Vážení rodiče,

v úterý 10.9.2013 po třídních schůzkách proběhne ve sborovně v 18h
setkání všech důvěrníků. Za Sdružení rodičů se těšíme na setkání.

J. Kňazovčík

________________________________________________________________________________________

20.6.2013
POZOR – ZMĚNA TERMÍNU NA 27.6.2013 – Z METEOROLOGICKÝCH DŮVODŮ

Promítání pod hvězdami.

________________________________________________________________________________________

3.1.2013

Vážení rodiče,

sdružení rodičů ve školním roce 2012/2013 se mimojiné podílelo na přípravách těchto akcí – fotografie můžete nalézt v sekci fotokografie:

11.10.2012 Opekání 2012
02.11.2012 Pohádkový lampiónový průvod
18.12.2012 První vánoční diskotéka

Další náměty, co bychom pro naše školou povinné děti mohli připravit, jsou vítány.

________________________________________________________________________________________
18.10.2012

Vážení rodiče,
Sdružení rodičů a přátel školy vybírá, jako každý školní rok, příspěvek ve výši 200,- Kč. V případě, že máte na škole více dětí, platí pouze to nejstarší. Tyto peníze nejdou na anonymní sdružení. Z těchto peněz je financováno mnoho aktivit, např.: provoz kopírky, časopisy pro výuku jazyků, vítání prvňáčků, absolventská trička pro žáky devátých tříd, odměny pro soutěže pořádané školou a školní družinou, autobus na lyžařský kurs jakož i odměny na tomto kursu, akce spojené s ukončením školního roku. Do sdružení je možné přispět i částkou vyšší, v tom případě jsme připraveni poskytnout potvrzení o finančním daru (částky nad 1.000 Kč), tuto částku si mohou rodiče odečíst z daňového základu.
Jistě chápete, že financování těchto aktivit je velmi nákladné. Proto Vás prosíme, abyste nás v našem úsilí podpořili. Jsou to peníze pro naše děti na této škole. S hospodařením s těmito finančními prostředky se můžete kdykoliv seznámit na schůzi SRPŠ.
Prosíme o úhradu do 31. 12. 2012 hotově nebo převodem na účet sdružení: č.ú.: 1158380001/5500, vs.: 20122013, zpráva pro příjemce: Jméno, Příjmení a třída staršího žáka.

________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v této sekci najdete aktuální informace ke schůzím rodičů, zápisy z jednání, odkaz na stav bankovního účtu a další informace.

V případě potřeby dalších informací, zde neuvedených, můžete kontaktovat Sdružení na mailu:

mailové spojení na radu sdružení: sdruzeni.rodicu@sekaniny.cz

________________________________________________________________________________________

SEZNAM DŮVĚRNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Seznam důvěrníků včetně mailových adres naleznete zde

________________________________________________________________________________________

TRANSPARENTNÍ ÚČET SDRUŽENÍ

Vážení rodiče,

sdružení používá transparentní účet, kdokoliv a kdykoliv může na účet nahlédnout
a to přímo na internetových stránkách:
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentní-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1158380001

Číslo bankovní účtu: 1158380001 / 5500 Raiffeisenbank, a.s.

Příspěvky nad 1.000 Kč mohou být dle zákona o dani příjmu sloužit jako odpočitatelné položky z daňového základu.

Správcem účtu je od 27.3.2012 Emilie Juřicová.

________________________________________________________________________________________

SETKÁNÍ SDRUŽENÍ

Rada sdružení se naposledy sešla 9. května 2012, zápis ze setkání naleznete zde

V roce 2012/2013 jsme se poprvé sešli 11. září a zápis ze setkání naleznete zde

Fotky z opekání jsou v přípravě.