Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Prodej stravenek na září 2020

v kanceláří školní jídelny (zezadu od hřiště)

ČTVRTEK 27.8.2020 od 7:00 hod. do 10:00 hod., od 11:30 hod. do 14:00 hod.

PÁTEK 28.8.2020 od 7:00 hod. do 10:00 hod., od 11:30 hod. do 14:00 hod.

Další dny pouze pondělky, čtvrtky od 7:00 hod. do 8:00 hod. 

                                                          Tvalé příkazy:

7-10 let   616,– Kč,   11-15 let  682,– Kč,  15 a více let  726,– Kč

Cena svačinek je:  I. stupeň 13,–Kč  = 286,– Kč

                                    II. stupeň 16,– Kč = 352,– Kč

Jakékoliv ukončení stravování nebo změnu platby je nutno nahlásit vedoucí ŠJ!

Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlášení obědů od druhého dne absence, dle vyhlášky č.107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci, jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda v plné výši/tj. v četně mzdových a režijních nákladů/a to i v případě, že si stravu nevyzvednete! Peníze za neodhlášené obědy budou odečteny při placení obědů na následující měsíc.

Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují školní družinu, kupují obědy v hlavní dny prodeje, a ne až první den v měsíci. Děti musí mít první den v novém měsíci obědy zakoupeny, jinak se může stát, že dítě zůstane v ŠD bez jídla, protože snímač je nepustí na oběd.

Odhlášení obědů přijímáme vždy do 12:00 hod. předchozího dne na den následující! V pondělky lze provést odhlášku oběda do 8:00 hod.!

Platbu lze provést hotovostí na místě (prosíme, přineste si drobné) nebo bankovním převodem.Dítě patří do věkové kategorie již od začátku toho školního roku,ve kterém dosáhne příslušného věku (školní rok se počítá od 1.9. – 31.8.).

Cena obědů – platba v hotovosti. Prosím přineste si drobné!!!

věková kategorie Kč/oběd Kč/měsíc
7 – 10 let 28,- Kč  588,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč  651,- Kč
15 a více let 33,- Kč  693,- Kč
zaměstnanci ZŠ 28,- Kč  588,- Kč
důchodci ZŠ 40,-Kč   840,- Kč