Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Školní jídelna

 ◊ Kontakty:

 • Vedoucí ŠJ: Bc. Renáta Waisrová, tel. 596 956 231, mob.: 725 180 480
 • Vedoucí kuchařka:

Správa školního stravování on-line

Při prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo

Řád školní jídelny

◊ Přihláška ke stravování

◊ Informace o alergenech v případě nebalených potravin a pokrmů

———————————————————————————————————

 ◊ Důležité informace vedoucí školní jídelny 

 1. Všechny zájemce o svačiny prosím o zkontrolování na www.strava.cz, zda jim naskočily svačinky. Pokud ne, okamžitě informovat vedoucí školní jídelny!
 2. Svačinky jsou bez pitného režimu.
  Dětem prvního stupně budou donášeny přímo do tříd, děti z druhého stupně si budou pro svačinky chodit do vestibulu školy o velké přestávce.
 3. Platba stravného přes účet – nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc – prosím o respektování, jinak budou obědy blokovány.
 4. Platba stravného v hotovosti – dva poslední dny v měsíci na následující měsíc. Další dny pouze v pondělky a čtvrtky od 7:00 – 8:00 hod.
 5. Veškeré dotazy u vedoucí ŠJ. Tel.: 596 956 231, mob.: 725 180 480, e-mail: waisrova@sekaniny.cz.
 6. Pokud dítě zapomene čipovou kartu na oběd, musí mít u výdejního okénka napsanou omluvenku – jméno, příjmení, datum a třídu. Bez omluvenky mu jídlo nebude vydáno. Tolerance ztracené čipové karty je 3 pracovní dny.
 7. Odhlašování stravy a svačinek: www.strava.cz – přihlašovací jméno: prijmenijmeno (novakjan), heslo: datum narození: 12042006.
 8. Číslo bankovního účtu: 33557702/5500. Prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen.
 9. Pokud dítě onemocní, stravu lze odebrat pouze první den nemoci. Ostatní dny je třeba odhlásit, jinak se budou připočítávat k obědům provozní a režijní náklady.
 10. Odhlašování stravy – denně do 12-ti hodin na následující den.

Upozornění pro strávníky:

  Číslo bankovního účtu: 33557702/5500

 Cena stravného u každé kategorie:

Strávníci 7 – 10 let 24,-Kč

 • Strávníci 11 – 14 let 27,-Kč
 • Strávníci 15 a více 29,-Kč
 • Zaměstnanci ZŠ 29,-Kč (FKSP 5,–Kč)
 • Důchodci ZŠ 36,-Kč

Žádáme všechny strávníky, kteří platí bezhotovostně, aby upravili své příkazy k úhradě takto:

Obědy:

 • Strávníci 7 – 10 let      528,– Kč
 • Strávníci 11 – 14 let     594,– Kč
 • Strávníci 15 a více let  638,– Kč

Svačinky:

 •  pro I. stupeň (1-5 třída):     264,– Kč/měsíc  …12,-Kč svačina
 •  pro II. stupeň (6-9 třída):   330,– Kč/měsíc …15,- Kč svačina

Trvalý příkaz zadejte ve výši obědů, obědů i svačinek nebo jen svačinek.
Nelze úhradu za stravu zasílat v jiné výši, než je uvedeno! Každou změnu účtu, či odebírání stravy je nutno nahlásit vedoucí ŠJ!!!
————————————————————————————————————

Stát zjistí, kolik dětí nemá na obědy ve školách

Přečtěte si zajímavý článek o školním straování a rozhovor s Kateřinou Cajthamlovou na stránkách Deníku: http://www.denik.cz/z_domova/stat-zjisti-kolik-deti-nema-na-obedy-ve-skolach-20150213.html

Znovu bych zavedla kurzy vaření. A nejen pro dívky, říká Kateřina Cajthamlová


———————————————————————————————————

Nový způsob komunikace se školní jídelnou

Pro naše nezletilé  strávníky a zejména jejich zákonné zástupce (rodiče) provozujeme moderní způsob komunikace se školní jídelnou s řadou výhod a nových možností, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Blíže systém popisuje přiložený dokument.

Číslo zařízení (naší školní jídelny) je 5327.
Služba je aktivní od 6.2.2012.

———————————————————————————————————

 

Naše jídelna a bezlepková dieta

 

Mnozí rodiče jistě viděli příspěvek v České televizi, který se zabýval problematikou vaření diet ve školních jídelnách. Personál naší školní jídelny však také patří k těm nemnohým, kteří vycházejí rodičům vstříc.

Doba, kterou stráví žák ve škole, zaujímá podstatnou část dne. Oběd ve školní jídelně by měl být samozřejmostí nejen pro zdravé strávníky, ale i pro ty, kteří vyžadují zvláštní pozornost personálu školní jídelny. Během posledních let si lze všimnout, že stoupá počet dětí, které kvůli svému zdravotnímu stavu musí dodržovat dietu.

Dietní stravování na základních školách nelze pokládat za jednoduché téma. Už jenom proto, že neexistuje žádná opora v legislativě. Je všeobecně známo, že práce ve školních jídelnách je v očích veřejnosti málo ohodnocena. I přesto jsou někteří zaměstnanci školních jídelen ochotni dělat práci navíc.

Personál školní jídelny I. Sekaniny v Ostravě-Porubě vaří bezlepkovou dietu, protože se dokáže vžít do těžké situace strávníků i jejich rodičů. Vždyť výživa člověka je nedílnou nutností života. Umožnit žákovi, který musí dodržovat dietu, stravovat se se svými vrstevníky, má i určitý psychologický význam. Žák je spokojenější, může se začlenit do společnosti a nemusí se cítit nijak odstrkovaný a méněcenný. Už jenom tento aspekt je motivací, proč se dietním stravováním opravdu zabývat a řešit ho.

Rodiče by si však měli uvědomit, že v České republice nejsou školní jídelny ze zákona povinny zajišťovat dietní stravování. Vždy záleží na vstřícnosti pracovnic zařízení a na vzájemné dohodě strávníka se školní jídelnou. Vše leží v rukou personálu školní jídelny, zda je ochoten vzít na sebe veškerou zodpovědnost, která s přípravou diety souvisí.

———————————————————————————————————

Co chcete vědět o školním stravování

 • Obědy jsou moc drahé
 • Obědy platím a proto mám právo…
 • Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd
 • Složení jídelníčku je hrozné
 • Oběd po dobu nemoci a o prázdninách

Na všechny tyto i další otázky najdete odpověď v článku  Pavla Ludvíka Co rodiče nevědí o školním stravování na portálu jidelny.cz.

————————————————————————————————————