Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Dokumenty a tiskopisy

◊ Výroční zprávy školy

◊ Výroční zprávy o činnosti 

◊ Zprávy České školní inspekce

◊ Řády školy a související směrnice ředitelky školy

◊ Dokumenty koncepční

◊ Tiskopisy ke stažení – pdf

Škola

Školní družina

Školní jídelna

 

◊ Tiskopisy ke stažení – doc