Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Dokumenty a tiskopisy

◊ Výroční zprávy školy

◊ Zprávy České školní inspekce

◊ Řády školy a související směrnice ředitelky školy

◊ Dokumenty koncepční

◊ Tiskopisy ke stažení – pdf

Škola

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • informovaný souhlas
 • žádost o uvolnění z vyučování
 • žádost o uvolnění z výuky TV
 • žádost o přestup
 • žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • posudek o zdravotní způsobilosti – lékař
 • přihláška do zájmového kroužku
 • Školní družina

  Školní jídelna

   

  ◊ Tiskopisy ke stažení – doc