Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Úřední deska

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, se sídlem Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba,
708 00 Ostrava, IČ: 70984786, jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) jmenovala  pro období od 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů: Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 271 12 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149661.

Kontaktní osobou pověřence pro ochranu osobních údajů je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038,  e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.