Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Úřední deska

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, se sídlem Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba,
708 00 Ostrava, IČ: 70984786, jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) jmenovala  pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 pověřence pro ochranu osobních údajů: KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 03373444.

Kontaktní osobou pověřence pro ochranu osobních údajů je Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. číslo: +420 724 356 825.

 

Vyhlášení konkursních řízení