Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Organizace a bezpečnostní zásady k osobní přítomnosti žáků 2. st. ve škole od 9.6.2020

Organizace a bezpečnostní zásady k osobní přítomnosti
žáků 2. stupně ve škole od 9. června 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude stále až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Žáci budou školu navštěvovat dle harmonogramu podle jednotlivých ročníků vždy 1x týdně. Každý den schůzky bude mít svůj důvod. Půjde o třídnické hodiny, kde budou žáci spolu s třídním učitelem řešit vyklízení šatních skříněk, odevzdání klíčů, výběr učebnic a výdej učebnic do dalšího ročníku, ale zejména zde bude možnost sjednání konzultace s vyučujícím dle potřeb žáků a zhodnocení distanční výuky. Očekáváme, že se schůzky zúčastní všichni žáci. Pokud má některý z žáků vážný důvod, zejména rizikový faktor dle stanovení MZ, osloví třídního učitele a domluví se na individuální schůzce, která proběhne v prostoru před školou či ve vestibulu školy. Žáci devátého ročníku si mohou sjednat schůzku s kariérovou poradkyní, pokud budou potřebovat poradit v oblasti přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k povolenému počtu 15 žáků ve třídě bude kolektiv třídy rozdělen na 2 skupiny, kdy každá skupina bude mít jiný čas nástupu k aktivitám.

Žáci budou mít sraz na terase u tělocvičen, do budovy budou vstupovat bočním vchodem spolu s třídním učitelem, který je již bude očekávat. Vzhledem k tomu, že se žáci nemohou mísit s jinými třídami, žádáme žáky, aby dodržovali čas srazu. Schůzky se uskuteční ve vybraných třídách pavilonu C, 1. patro, naproti výtahu.

Ročník

Datum schůzky

Třída

Čas schůzky
1. skupina

Čas schůzky

2. skupina

6. ročník 9. června

VI. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VI. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VI. C

8:10-10:10

11:10-13:10

16. června

VI. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VI. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VI. C

8:10-10:10

11:10-13:10

23. června

VI. A 7:50-9:50

10:50-12:50

VI. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VI. C

8:10-10:10

11:10-13:10

7. ročník 11. června

VII. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

18. června

VII. A 7:50-9:50

10:50-12:50

VII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

25. června

VII. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

8. ročník 10. června

VIII. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VIII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VIII. C

8:10-10:10

11:10-13:10

19. června

VIII. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VIII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VIII. C

8:10-10:10

11:10-13:10

24. června

VIII. A

7:50-9:50

10:50-12:50

VIII. B

8:00-10:00

11:00-13:00

VIII. C

8:10-10:10

11:10-13:10

9. ročník 17. června

IX. A

7:50-9:50

10:50-12:50

IX. B

8:00-10:00

11:00-13:00

IX. C

8:10-10:10

11:10-13:10

26. června

IX. A

7:50-9:50

10:50-12:50

IX. B

8:00-10:00

11:00-13:00

IX. C

8:10-10:10

11:10-13:10

 

Žák je povinen:

  • první den si přinést s sebou Čestné prohlášení, ke stažení zde, tištěné prohlášení k dispozici ve vrátnici školy v pracovní dny v době 9:00-11:00 hod.
  • nosí roušku u školy
  • nosí roušku v prostorách školy
  • věci odkládá na určeném místě ve třídě, šatny nebudou k dispozici.

Rodiče a zákonní zástupci nebudou do školy vysílat žáka, který bude mít zvýšenou teplotu, kašel, náhlou ztrátu chuti a čichu, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest. Žák s těmito příznaky nesmí do školy vstoupit.

Žáci jsou povinni dodržovat principy pro ochranu zdraví a hygienická pravidla. O zásadách k ochraně zdraví budou ještě žáci poučeni při příchodu do školy.

Ve škole jsou vymezeny prostory, ve kterých se žáci pohybují. Nad žáky bude vykonáván dohled, bude usměrňováno jejich chování tak, aby žáci dodrželi pravidla k ochraně jejich zdraví.

Nádoba na dezinfekci s dávkovačem je u vstupu do budovy, desinfekční prostředky na ruce jsou také ve třídách. Úklid a desinfekce tříd a toalet probíhá po každé skupině.

Stravování ve školní jídelně nebude při požadavku na dodržení hygienických zásad z kapacitních důvodů umožněno.

 

Ostrava 3. 6. 2020

Miroslava Bukovská
ředitelka

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>