Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je třeba zohlednit vzhledem k probíhající distanční formě vzdělávání od 11. 3. 2020.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen Vyhláška), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

K hodnocení ve druhém pololetí budeme přistupovat v souladu s ustanovením této vyhlášky.

Podstatnou informací je, že změnou vyhlášky č. 353/2016Sb. MŠMT dále stanoví, že se vysvědčení z tohoto pololetí NEBUDE vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Způsob hodnocení v Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804,

příspěvková organizace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení na vysvědčení zohlední:

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020)

2. Podpůrně:

a. podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

b. podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci ZŠ účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (květen, červen po obnovení provozu)

c. z výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení za 2. pololetí učitel předmětu zohlední:

  •  snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  •  samotnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  •  četbu související se zadanými úkoly;
  •  portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka bude podkladem pro hodnocení učitele)
  •  zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku v předmětu Informatika.

Při nedostatku podkladů k hodnocení za období od 11. 3. 2020, tzn. za období vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Hodnocení za výše uvedené období nebude důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku stupněm nedostatečný.

Nadále vedle Vyhlášky platí pravidla hodnocení uvedena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tzn., že platí:

  • možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4)
  •  pokud bude žák z některého předmětu hodnocen na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (do 10. 3. 2020)

Předávání vysvědčení za 2. pololetí

Platí stávající právní úprava, kdy se žákům předává vysvědčení poslední vyučovací den školního vyučování, letos 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu budeme včas informovat přímo rodiče jednotlivých žáků a poskytneme informace na na webu školy.

 

Miroslava Bukovská

ředitelka

 

Ostrava 3. května 2020

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>