Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Bezpečně nejen do školy

Pátek 21. února 2020 byl na prvním stupni ve znamení bezpečnosti. Projektový den „Bezpečně nejen do školy“ má za cíl hravou formou poučit a připomenout žákům pravidla chování a bezpečnosti na silnicích, zopakovat si první pomoc, osvojit si nové dovednosti. Žáci prvního a druhého ročníku pracovali ve třídách. Ve dvou vyučovacích hodinách se děti seznamovaly se základy první pomoci – zkoušely obvazování, ošetření lehkých zranění, dále procvičily dopravní značky a chování chodců v dopravním provozu.

Pro třeťáky, čtvrťáky a páťáky byl připraven program na celý den. Děti pracovaly na různých stanovištích např. první pomoc – zde si opakovaly obvazování, ošetření zranění, seznamovaly se s různými dopravními situacemi, řešily testy, křížovky soutěže, čtení nebo poslech z knížky Policejní pohádky apod. Dále zhlédly film zaměřený na dopravní výchovu, 3. a 4. třídy si mohly  na interaktivní tabuli různé situace vyzkoušet. Po přípravě si žáci na dvanácti stanovištích rozmístěných v obou tělocvičnách a v atriu své vědomosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy a první pomoci ověřili.

Na stanovištích vybraní žáci pátých tříd názorně předváděli, vysvětlovali a hodnotili ošetření různých typů zranění, kontrolovali a hodnotili plnění úkolů z dopravní výchovy. Takto získané znalosti a dovednosti využijí žáci v další části projektu, který bude soutěžní. Připravujeme jej pro smíšená družstva rodičů s dětmi. Projektový den se vydařil, dětem se dopoledne velmi líbilo a to nás moc těší.

Mgr. Milarová, Řepková

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>