Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH – nebo na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH:
„ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků II. stupně IV/2020“
I. Zadavatel:
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 70984786
neplátce DPH
tel.: 596 956 469, 724 042 811
email: skola@sekaniny.cz
II. Předmět plnění:
Kompletní obstarání všech služeb, dodávek a prací souvisejících s realizací ozdravného pobytu žáků 6. ročníku a 8. ročníku pro Základní školu, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkovou organizaci v roce 2020 v délce 14 dnů (13 nocí) v oblasti, která není postižena smogovou situací.
Předmětem plnění bude:

  • zajištění ubytovacího zařízení, které bude odpovídat kritériím stanoveným pro zařízení poskytujících ozdravný pobyt dětí,
  • zajištění stravování

pro 32 žáků 6. ročníku
pro 61 žáků 8. ročníku

Přílohy:

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>