Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Společnými silami II

V letošním školním roce jsme 1. září ve škole zahájili realizaci projektu „Společnými silami II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012683, na který nám poskytlo MŠMT, jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, dotaci ve výši 2 175 749 Kč. Tento projekt navazuje na projekt z minulých dvou let „Společnými silami“ reg. č. „CZ.12.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271, v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt „Společnými silami II“ je tentokrát zacílen na aktivity v základní škole i ve školní družině.

Projektem realizujeme kombinaci témat, která považujeme za přínosná pro výchovu a vzdělávání žáků a pro klima školy i školní družiny – personální podpora, společné vzdělávání žáků a podpora extrakurikulárních aktivit ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů ve školní družině.

Stěžejním tématem projektu je společné vzdělávání dětí a žáků. Aktivitami projektu navazujeme na osvědčené fungování úplného školního poradenského pracoviště pozicí speciálního pedagoga a školního asistenta. Tato personální podpora přispěje k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka školy a účastníka školní družiny.

Projektem chceme podpořit extrakurikulární aktivity činností Klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky prvního stupně ZŠ. Jde o volnočasové aktivity, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita  umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.  Žáky druhého stupně základní školy ohrožené školním neúspěchem chceme podpořit doučováním.

Aktivita Projektový den ve škole nám umožní zrealizovat projektovou výuku, která povede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků, k podpoře podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků s důrazem na praktickou využitelnost poznatků a důrazem na mezipředmětovou spolupráci. Projektový den bude probíhat i ve školní družině a povede zejména k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků a rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělání.

Seznam aktivit projektu:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole
  • Školní asistent – personální podpora ŠD
  • Projektový den ve  školní družině
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu  8 hodin zaměřené na počítačovou gramotnost

Vybrané aktivity jsou v souladu s doporučením výstupu dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV a v souladu s prioritami školy. Projekt bude ukončen ke dni 31.8.2021.

 

Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka školy
září 2019

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>