Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje viz odkaz https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269.

Předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci v pondělí 11. února 2019. Žáci 9. ročníku v předmětu Pracovní činnosti, konkrétní žáci 8. ročníku od třídních učitelů, ostatní zájemci o studium na SŠ požádají zástupkyni ředitelky Mgr. Lenku Návratovou o vytištění.

Zákonný zástupce doplní v přihlášce údaje o vybraných středních školách a oborech – přesné názvy škol, jejich adresy, čísla a názvy oborů (viz Atlas škol či weby konkrétních škol) a ostatní náležitosti včetně podpisu žáka a zákonného zástupce.

Vytvoří dvě totožné přihlášky a to i v případě, že se hlásí uchazeč ve stejné škole do dvou různých oborů. Poté základní škola přihlášky opatří razítkem a podpisem k ověření prospěchu a vrátí žákovi (zákonnému zástupci) zpět.

U některých studijních oborů je třeba doplnit přihlášku o lékařský posudek. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení.

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁVÁ STŘEDNÍ ŠKOLE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE V LISTINNÉ PODOBĚ PŘÍMO ČI PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY

NEJPOZDĚJI DO 1. BŘEZNA 2019

 

 

 

 

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>