Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Exkurze do Hrabyně

Exkurze do Hrabyně

V rámci projektového týdne ke 100. výročí vzniku samostatného Československa se 9. ročníky ve čtvrtek 25. 10. 2018 vypravily do Hrabyně. Exkurze měla být nejen vzdělávací , ale rovněž byla i jakousi odměnou za jejich prezentace o vzniku státu mladším kamarádům z 2.stupně.

V první části programu jsme si ve vzdělávacím středisku  Slezského zemského muzea v Hrabyni  vyslechli přednášku Mgr. Polákové o 1. světové válce a pak jsme se s pracovními listy přesunuli  do výstavních prostor, kde si žáci prohlédli různé uniformy, zbraně, osobní předměty vojáků rakouské armády i legionářů i další zajímavé exponáty a ve dvojici se pak podle instrukcí pokoušeli do pracovních listů doplnit co nejvíce správných odpovědí.

Další část programu byla realizována v hlavním objektu Národního památníku II. světové války, kde jim průvodce přiblížil dějiny 2. světové války s ohledem na československé dějiny. Dověděli se mnoho informací o politické i vojenské stránce této války, ale expozice jim přiblížila i život civilistů v protektorátu. Velmi emotivní byla pro ně informace
o koncentračních táborech, zvláště audiovizuální program o schodech v Mauthausenu nebo o lidických dětech u jejich sousoší. Také tady si při výkladu a prohlídce vyplňovali pracovní listy, určitě získané informace zužitkují v následujících hodinách dějepisu. Pro mě jako pro doprovázejícího pedagoga bylo velmi potěšující závěrečné rozloučení průvodce s naší skupinou. Všem nám poděkoval za pozornost, za spolupráci a hlavně vyzdvihl chování našich žáků po celou dobu programu. Prý se už dlouho nesetkal s tak ukázněnou a pozornou skupinou. Také jim děkuji.

Mgr. Lenka Mazurková

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>