Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Naše republika má letos významné narozeniny

Už celé století…

Naše republika má letos významné narozeniny. Slaví stovku, uplynulo již sto let od jejího vzniku. Je to mnoho nebo málo? V lidském životě je toto úctyhodný věk, už málokdo se může dnes pochlubit datem narození před 28. 10. 1918. Vždyť je to doba života pěti generací. Ať již je to málo nebo moc, určitě to byly roky plné převratných událostí i každodenního všedního života nás, jejích obyvatel.

Naše republika vznikala za pohnutých okolností konce 2. světové války, kdy náš domácí a především zahraniční odboj, tvořený T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem, a podporovaný bojem našich legií, přesvědčil velmoci o tom, že si Češi a Slováci přejí samostatnost a že si ji zaslouží. Mladá republika to neměla snadné. Musela si uhájit své hranice dané versailleskými dohodami, pozdvihnout na předválečnou úroveň hospodářství a dále jej rozvíjet i v nepříznivých časech světové hospodářské krize, aby její rozmach ukončila mnichovská tragédie. Ale ani v dobách okleštěné tzv. druhé republiky a následujících let nacistické okupace se naši lidé nechtěli vzdávat a po celou dobu trvání protektorátu bojovali na různých frontách doma či v cizině, aby jejich stát byl znovu svobodný a samostatný. Podařilo se to, byť jen na krátkou dobu od osvobození do února 1948, kdy se k vládě dostávají komunisté, kteří se na mnoho let neblaze zapsali do stránek našich dějin. Pro některé krutá, pro jiné plná budovatelského nadšení proběhla 50. léta. V 60. letech se situace poněkud změnila a ke slovu se dostává tzv. Pražské jaro 1968. Jeho naděje na lepší život však rázně utíná příjezd vojsk Varšavské smlouvy. Pak následují léta tuhé normalizace, které ukončila až tzv, Sametová revoluce roku 1989. Pak se opět dostávají ke slovu demokracie a svoboda, které tu tolik let chyběly. Jen rozpad státu na dvě republiky, Českou a Slovenskou v roce 1993 narušil krátce pokojný vývoj společnosti.

Neměla to vždy naše republika a její občané snadné, viďte? Proto letos oslavujeme její STOVKU a připomínáme si naši bohatou a pohnutou historii již po dobu uplynulých několik měsíců tohoto jubilejního roku. Chtěla bych alespoň připomenout aktivní účast našich žáků na dějepisné olympiádě, která byla věnována 100. výročí vzniku republiky nebo květnovou exkurzi 9. ročníků do Prahy „Po stopách české státnosti.“ A co chystáme na předvečer státního svátku? Pilně se připravujeme na projektový den i celý týden akcí, soutěží a prezentací, o kterých Vás zajisté budeme informovat.

Mgr. Lenka Mazurková

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>