Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727

 

V souladu s § 183 ods. 2 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, byli k základnímu vzdělávání na Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace přijati uchazeči:

 

pořadové číslo – registrační číslo

1)                    31/2018 28)                25/2018 55)                59/2018
2)                    17/2018 29)                48/2018 56)                69/2018
3)                    12/2018 30)                43/2018 57)                60/2018
4)                    21/2018 31)                44/2018 58)                70/2018
5)                    32/2018 32)                38/2018 59)                72/2018
6)                    27/2018 33)                22/2018 60)                68/2018
7)                    16/2018 34)                36/2018 61)                63/2018
8)                    11/2018 35)                46/2018 62)                73/2018
9)                    26/2018 36)                50/2018 63)                71/2018
10)                24/2018 37)                57/2018 64)                37/2018
11)                14/2018 38)                54/2018 65)                74/2018
12)                13/2018 39)                49/2018 66)                76/2018
13)                18/2018 40)                23/2018 67)                75/2018
14)                19/2018 41)                52/2018 68)                77/2018
15)                15/2018 42)                45/2018
16)                33/2018 43)                53/2018
17)                20/2018 44)                64/2018
18)                28/2018 45)                47/2018
19)                34/2018 46)                56/2018
20)                41/2018 47)                61/2018
21)                42/2018 48)                51/2018
22)                30/2018 49)                58/2018
23)                40/2018 50)                55/2018
24)                37/2018 51)                67/2018
25)                35/2018 52)                62/2018
26)                29/2018 53)                66/2018
27)                39/2018 54)                65/2018

 

Proti výsledkům přijímacího řízení lze podat odvolání u ředitelky školy ve lhůtě do 15 dnů od jejich zveřejnění.

 

Ostrava 5. dubna 2018

 

 

Ing. Miroslava Bukovská v. r.

ředitelka

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>