Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Společnými silami

V letošním školním roce jsme 1. září u nás ve škole zahájili realizaci projektu „Společnými silami“ reg. č. „CZ.12.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271, na který nám poskytlo MŠMT, jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, dotaci ve výši 1 383 202 Kč.
Projektem realizujeme kombinaci témat, které považujeme za přínosné pro výchovu a vzdělávání žáků a pro klima školy – společné vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Stěžejní téma projektu je společné vzdělávání dětí a žáků. Zajistíme rozšíření školního poradenského pracoviště o školního psychologa a speciálního pedagoga. Tato personální podpora přispěje k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka školy. Téma naplňuje i vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze.
Projektem chceme podpořit extrakurikulární aktivity činností Čtenářských klubů pro žáky ZŠ a Klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Jde o volnočasové aktivity, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Žáky ohrožené školním neúspěchem chceme podpořit doučováním.
Rozvoj spolupráce mezi učiteli a jejich osobnostní růst je téma, které se uskuteční v podobě tandemové výuky, sdílením nových metod ve výuce v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, dalším vzděláváním pedagogů v oblasti CLIL ve výuce na ZŠ a v oblasti čtenářské gramotnosti.
Zajistíme realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na aktuální téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Rodiče budou mít možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze.

Seznam aktivit projektu:

 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Čtenářských klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Nové metody ve výuce na ZŠ zaměřené na čtenářskou gramotnost
 • Nové metody ve výuce na ZŠ zaměřené na matematickou gramotnost
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin zaměřené na čtenářskou gramotnost

Vybrané aktivity jsou v souladu s doporučením výstupu dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV a v souladu s prioritami školy. Projekt bude ukončen ke dni 31.8.2019.

Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka školy

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>