Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Úspěšné ukončení eTwinningových projektů

V letošním školním roce byli naši žáci opět zapojeni do eTwinnigových projektů. Skupina vybraných žáků 6. ročníku spolupracovala především s italskou školou v projektu Step into friendship. Stanovené cíle tohoto projektu byly splněny, žáci komunikovali v angličtině na různá témata se zahraničními žáky, zvýšilo se jejich povědomí o dané kultuře.  Díky kamerovým nahrávkám někteří žáci odbourali svůj ostych komunikovat v anglickém jazyce.

Cíle, které byly stanoveny v projektu National superstitions across Europe a do kterého byli zapojeni vybraní žáci 7. ročníku, byly rovněž naplněny. Byť některé zahraniční školy nebyly dostatečně aktivní, spolupráce s tureckou školou byla velmi podnětná a pravidelná. Žáci zkoumali různé tradice a pověry našich kultur, díky čemuž si mohli vytvořit představu o kulturách jiných zemí, rozšířit si svůj obzor a především si uvědomit společné znaky či rozdíly.

Jaký byl přínos těchto projektů? I přes časovou náročnost pro učitele je tato práce nesmírně obohacující, jak pro ně samotné, tak především pro žáky. Zcela bezpochyby se zvýšilo povědomí žáků o hodnotách jiných kultur, spolupracovali v týmu a v neposlední řadě se upevnily jejich jazykové a také ICT dovednosti.

Jelikož všichni žáci plnili své úkoly s nadšením a dovedli své projekty do zdárného konce, byli odměněni slíbenými dárky od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Na práci našich žáků se můžete podívat zde:

https://twinspace.etwinning.net/28303/home

https://twinspace.etwinning.net/27550

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>