Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Badatelé na univerzitě

V pondělí 24. 10. 2016 navštívili malí badatelé Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU, kde se nám v rámci badatelského dne věnovali docenti a doktorandi z Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. Seznámili nás s různými detekčními přístroji, které používají záchranáři v dolech ke zjišťování množství oxidu uhličitého, metanu nebo kyslíku. V laboratořích jsme viděli, jak se z rudy získává flotační metodou lithium a jak se na základě rozdílné hustoty odděluje hliník od mědi. Velice zajímavé bylo rovněž určování velikosti síly potřebné k rozdrcení krychle z různých druhů materiálů. Po laboratořích jsme zamířili do Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného, kde děti kromě sbírek minerálů a uranových rud, zaujalo i praktické zkoumání nerostů a hornin. Malí badatelé byli spokojeni a mnozí slíbili, že na VŠB určitě nebyli naposledy J.

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>