Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše škola se od 1.9.2019 podílí na realizaci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577.

Společnými silami II

page1

V letošním školním roce jsme 1. září ve škole zahájili realizaci projektu „Společnými silami II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012683, na který nám poskytlo MŠMT, jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, dotaci ve výši 2 175 749 Kč. Tento projekt navazuje na projekt z minulých dvou let ...

Společnými silami

opvvv

V letošním školním roce jsme 1. září u nás ve škole zahájili realizaci projektu „Společnými silami“ reg. č. „CZ.12.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271, na který nám poskytlo MŠMT, jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, dotaci ve výši ...