Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Společnými silami

opvvv

V letošním školním roce jsme 1. září u nás ve škole zahájili realizaci projektu „Společnými silami“ reg. č. „CZ.12.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271, na který nám poskytlo MŠMT, jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, dotaci ve výši ...