Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Úspěšné ukončení eTwinningových projektů

V letošním školním roce byli naši žáci opět zapojeni do eTwinnigových projektů. Skupina vybraných žáků 6. ročníku spolupracovala především s italskou školou v projektu Step into friendship. Stanovené cíle tohoto projektu byly splněny, žáci komunikovali v angličtině na různá témata se zahraničními žáky, zvýšilo se jejich povědomí o dané kultuře.  Díky kamerovým nahrávkám někteří žáci odbourali svůj ostych komunikovat ...

eTwinningové projekty

Jak jsme vás nedávno informovali, žáci 7. ročníku se v posledním úkolu našeho eTwinningového projektu s názvem National superstitions across Europe neboli Národní pověry napříč Evropou zaměřili na typicky české pověry. Žáci zpracovali zajímavé prezentace o pověrách a tradicích naší země na Velikonoce, 1. května, nejvíce je však oslovilo téma svateb. Naši žáci si naopak rozšířili své povědomí ...

eTwinning v novém roce

I nadále pokračují žáci 6. a 7. ročníku v rámci výuky anglického jazyka v eTwinningových projektech, Step into friendship a National superstitions across Europe. Dalším úkolem bylo představit svým zahraničním kamarádům tradice českých Vánoc. Také jsme se zaměřili na pověry spojené s těmito svátky. Od NAEP (Národní agentury pro evropské vzdělávací programy) jsme obdrželi balík plný odměn, na které ...

eTwinning na naší škole

                     Před dvěma lety navázala naše škola poprvé mezinárodní spolupráci s evropskými školami v rámci hodin anglického jazyka. I v letošním školním roce se mohou někteří žáci těšit na eTwinningové projekty. Které nás čekají? Letos jsme získali certifikát eTwinning Label za schválený projekt Step into friendship, na kterém bude ...