Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Anglicko-německá soutěž „One Zwei“

4

V listopadu proběhla v naší škole originální jazyková soutěž, které se zúčastnila tříčlenná družstva 8. a 9. tříd. Za podpory statutárního města Ostrava v rámci projektu „Neznámé možnosti, skrytá zákoutí“ proběhl nultý ročník školního kola. Soutěž zahrnovala čtení s porozuměním, psaní a poslech textu. Na prvních dvou příčkách se umístila smíšená družstva žáků 9.A a 9. B. První místo po ...

Hledá se nejlepší mladý chemik ČR

Mladý chemik

Začínají boje mladých chemiků! Stejně jako v minulých letech se i letos naše škola zapojila do soutěže „Hledá se nejlepší mladý chemik ČR“. Tento týden proběhlo školní kolo této soutěže. Kromě deváťáků se do soutěže zapojilo i několik žáků osmých tříd. Ti zaslouží velkou pochvalu, jelikož chemii jako předmět mají necelé tři měsíce. Značky, vzorce, směsi, znalosti ...

6. ročník výslovnostní soutěže

dav

V úterý 6. listopadu 2018 jsme se již tradičně účastnili výslovnostní soutěže v německém jazyce. Soutěž s názvem Brich Dir die Zunge nicht, pořádaná Gymnáziem Olgy Havlové, kromě čtení neznámého textu tentokrát nabídla následující jazykolamy: a)    Sechs sächsische Säufer zahlen zehn tschechische Zechen b)    Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchting c)    Wenn der Benz bremst, brennt das Benzbremslicht   Se zadanými úkoly ...

Reprezentace naší školy v soutěži Globetrotter

IMG_20181026_140020

Také v letošním školním roce navštívili vybraní žáci 9. ročníků Wichterlovo gymnázium, kde reprezentovali naši školu v soutěži Globetrotter. Letošním tématem soutěže, která se zaměřuje na reálie anglicky mluvících zemí, bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Žáci se museli popasovat s různorodými úkoly, které prověřily jejich schopnost poslechu a porozumění v anglickém jazyce, ale zároveň také jejich ...

Literární úspěchy našich žáků

Jsme velmi rádi, že žáci naší školy prokázali své jazykové nadání a uspěli v celorepublikové literární soutěži s názvem Veršujeme jako o život. Podstatou soutěže je napsat limerik, tentokráte téma devátého ročníku znělo ,,Máme rádi oslavy". Pro ty, kteří nevědí, co limerik je, můžeme prozradit, že se jedná o krátký pětiveršový útvar (aabba), který proslavil anglický básník Edward ...

Školní kolo olympiády z ruského jazyka

Dne 20. 2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo olympiády z ruského jazyka. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd. Žáci poměřili své síly v části poslechové, konverzační i mluvnické. Vítězkou se stala Evelína Belinová ze třídy 8. B, druhé místo obsadila Mia Vavřiňáková z 9. B a třetí místo obsadil Marek Stískala z 9. ...

Hádankářská liga

foto

Celé 1. pololetí žáci pátých tříd měli možnost účastnit se hádankářské ligy. Každý týden řešili jinou hádanku, rébus nebo šifru. Procvičovali si tím nejen své matematické schopnosti, ale také logiku a kombinatoriku. Body za správné odpovědi se jim postupně přičítaly. Měli jsme radost, že se do soutěže zapojili i žáci, kteří matematice v běžných hodinách moc ...

Školní kolo chemické olympiády

20170321_104729

Od října loňského roku 5 žáků 8. – 9. tříd zpracovávalo teoretické úkoly chemické olympiády. Tématem letošního ročníku byla výroba kovů, metalurgie. V prvním únorovém týdnu proběhla i praktická část CHO, kdy žáci experimentovali na půdě Wichterlova gymnázia. Po kontrolním dvouhodinovém testu jsme mohli sčítat výsledky: Adriana Pardylová z 9.A Vojtěch Polášek z 9.B Eliška Havlíková z 9.B Ondřej Foltín z 8.B Luboš Bílovský z 8. ...

Jazykové soutěže

V pátek 9. 2. 2018 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce  a v pondělí 12. 2. 2018 zase v anglickém jazyce, kde naši školu reprezentovala vítězka školního kola - žákyně 9.B Eliška Havlíková. Eliška odvedla velmi dobrý výkon, na první tři místa to však při početné a silné konkurenci nestačilo. Přesto jí ...