Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Literární úspěchy našich žáků

Jsme velmi rádi, že žáci naší školy prokázali své jazykové nadání a uspěli v celorepublikové literární soutěži s názvem Veršujeme jako o život. Podstatou soutěže je napsat limerik, tentokráte téma devátého ročníku znělo ,,Máme rádi oslavy". Pro ty, kteří nevědí, co limerik je, můžeme prozradit, že se jedná o krátký pětiveršový útvar (aabba), který proslavil anglický básník Edward ...

Školní kolo olympiády z ruského jazyka

Dne 20. 2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo olympiády z ruského jazyka. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd. Žáci poměřili své síly v části poslechové, konverzační i mluvnické. Vítězkou se stala Evelína Belinová ze třídy 8. B, druhé místo obsadila Mia Vavřiňáková z 9. B a třetí místo obsadil Marek Stískala z 9. ...

Hádankářská liga

foto

Celé 1. pololetí žáci pátých tříd měli možnost účastnit se hádankářské ligy. Každý týden řešili jinou hádanku, rébus nebo šifru. Procvičovali si tím nejen své matematické schopnosti, ale také logiku a kombinatoriku. Body za správné odpovědi se jim postupně přičítaly. Měli jsme radost, že se do soutěže zapojili i žáci, kteří matematice v běžných hodinách moc ...

Školní kolo chemické olympiády

20170321_104729

Od října loňského roku 5 žáků 8. – 9. tříd zpracovávalo teoretické úkoly chemické olympiády. Tématem letošního ročníku byla výroba kovů, metalurgie. V prvním únorovém týdnu proběhla i praktická část CHO, kdy žáci experimentovali na půdě Wichterlova gymnázia. Po kontrolním dvouhodinovém testu jsme mohli sčítat výsledky: Adriana Pardylová z 9.A Vojtěch Polášek z 9.B Eliška Havlíková z 9.B Ondřej Foltín z 8.B Luboš Bílovský z 8. ...

Jazykové soutěže

V pátek 9. 2. 2018 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce  a v pondělí 12. 2. 2018 zase v anglickém jazyce, kde naši školu reprezentovala vítězka školního kola - žákyně 9.B Eliška Havlíková. Eliška odvedla velmi dobrý výkon, na první tři místa to však při početné a silné konkurenci nestačilo. Přesto jí ...

„Česky je hezký, ale…“

V prosinci 2017 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo deset soutěžících z 8. a 9. ročníku. V první části řešili mluvnické otázky, které se ukázaly být letos pro ně obzvlášť náročné. V druhé hodině volili slohový postup, který jim nejlépe vyhovuje, a psali práci na téma Stalo se to minulý týden. Do okresního kola postupují ...

Všestranný talent

Dne 29. 1. 2018 se dvě vítězky školního kola olympiády v českém jazyce účastnily dalšího klání, tentokrát na okresní úrovni. Ve velké konkurenci, kdy soutěžilo mezi sebou 84 účastníků z mnoha ostravských základních škol a víceletých gymnázií, obsadila naše Eliška Havlíková z 9. B 13. - 15. místo se ztrátou pouhých sedmi bodů oproti bodovému zisku vítězky ...

Cesta na republiku je otevřena

náhledový obr.

V úterý 30. ledna se uskutečnila praktická část regionálního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Jak už jsme Vás informovali, z teoretického kola (174 žáků) do praktického kola postoupilo 34 mladých chemiků. Všem třem zástupcům naší školy se postup do tohoto kola podařil. A jak si se zkumavkami, chemikáliemi, ohněm, rovnicemi a výpočty rozuměli?  Skvěle! Výborně! ...

Školní kolo recitační soutěže

IMG_5632 kopie

V úterý 30. 1. 2018 se uskutečnilo v hudebně školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Básnického klání se zúčastnilo celkem 29 vybraných nejlepších recitátorů tříd. Zazněly zde básně, např. J. Žáčka, F. Hrubína, J. Wolkera, K. J. Erbena a dalších autorů dětské poezie. Děti se moc snažily a podaly vynikající výsledky. Porota to neměla v žádném případě ...

1. z 512345