Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Pasování prvňáčků na čtenáře

IMG_20200304_110313

Jako každý rok i letos proběhlo v Knihovně města Ostravy na pobočce L. Podéště pasování našich prvňáčků na čtenáře. Tentokrát je celou akcí provázel pohádkový drak, který si pro ně vymyslel spoustu zajímavých úkolů a her. Naši prvňáčci nebyli v knihovně poprvé. Již v únoru zažili „První jízdu knihovnou“, při které se hravou formou s knihovnou seznámili, mohli si prohlédnout ...

Vyhlášení výběrového řízení – učitel/ka pro 2. st. obor angl. jazyk, obor matematika

Další informace z Bezpečnostní rady SMO a opatření školy

Další informace z Bezpečnostní rady SMO a opatření školy Z důvodu eliminace možné nákazy je nezbytné, aby děti, které pobývaly v Itálii (popř. Jižní Koreji nebo Číně) nechali zákonní zástupci doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto oblastí je zapotřebí ohlásit Krajské hygienické stanici v Ostravě na tísňovou linku 112  a s jejich odbornými ...

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Mezigenerační setkání

P1000878

Ve čtvrtek 27. února navštívili vybraní žáci druhého stupně klienty Centra sociálních služeb Poruba (známé pod názvem Průběžná). Celé odpoledne se neslo ve znamení dobré nálady, milého povídání a vzájemného sdílení. Cestování časem bylo ústředním tématem tohoto čtvrtečního mezigeneračního setkání. Místní vstřícní senioři si vyzkoušeli různé aktivity připravované žáky z oblasti jazyků, které jsou na ...

Vyhlášení výběrového řízení – pomocná síla v kuchyni

Bezpečně nejen do školy

IMG_3962

Pátek 21. února 2020 byl na prvním stupni ve znamení bezpečnosti. Projektový den „Bezpečně nejen do školy“ má za cíl hravou formou poučit a připomenout žákům pravidla chování a bezpečnosti na silnicích, zopakovat si první pomoc, osvojit si nové dovednosti. Žáci prvního a druhého ročníku pracovali ve třídách. Ve dvou vyučovacích hodinách se děti seznamovaly ...

Školní kolo biologické olympiády

bio

Před jarními prázdninami se konalo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnili se ho vybraní žáci 6. – 9. tříd, kteří byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Všichni zúčastnění odpovídali na záludné otázky v testu, určovali rostliny, živočichy, houby a nakonec vypracovávali laboratorní úkol. V celkovém hodnocení se umístili na předních místech takto: Kategorie 6. – 7. třída: 1. místo: ...

Školní kolo recitační soutěže

20200219_142819

Ve středu 19. 2. 2020 se uskutečnilo v hudebně školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Básnického klání se zúčastnilo celkem 13 vybraných nejlepších recitátorů tříd. Zazněly zde básně, např. J. Žáčka, F. Hrubína, M. Kratochvíla a dalších autorů dětské poezie. Děti byly moc šikovné a podaly vynikající výsledky. Porota to neměla vůbec lehké, nicméně musela ...