Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší škole. Zápis z rozhodnutí ředitelky v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) bude probíhat v termínu 15.–24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2014. Spádová ...

Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let

Formulář "Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let" se z důvodu mimořádných opatření vydává pouze elektronicky. Vaši žádost o vydání formuláře zasílejte na e-mail skola@sekaniny.cz.

Koronavirus – otázky a odpovědi pro malé školáky

1

rodičům předškoláků – zrušení původního termínu zápisu do 1. tříd

Vzhledem k současné situaci oznamujeme, že původní termín zápisů do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 je zrušen.   Náhradní termín zatím není stanoven, záleží na vývoji situace. O novém termínu budete včas informováni na webu školy www.sekaniny.cz, na oficiálním facebookovém profilu školy, na webu a oficiálním facebookovém profilu městského obvodu Poruba.   V případě dotazů volejte 724 042 811.   Ing. Miroslava Bukovská, ...

Veřejná sbírka

Spolek rodičů při ZŠ Sekaniny za podpory Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace vyhlásil sbírku na pomoc pozůstalé rodině po členovi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, který při tragické události ve FN Ostrava dne 10. 12. 2019 obětoval svůj život pro záchranu života své dcery. Vyzýváme tímto, všechny dobré lidi, kteří chtějí pomoci zmírnit důsledky ...

REVOLUTION TRAIN

2

V pondělí jsme s žáky 6. ročníků navštívili v rámci oblasti protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN. Protidrogový vlak  měl opětovně své stanoviště na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov. Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, ovlivnit jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Žáci byli prostřednictvím ...

Informace k domácí přípravě dětí

Vážení rodiče, v souladu se stanoviskem ministra školství doporučujeme, aby vzdělávací proces vašich dětí pokračoval formou domácí přípravy. Učitelé budou zasílat zadání úkolů a pokynů k přípravě prostřednictvím elektronického systému Edupage a emailové pošty na adresu zákonného zástupce. Proto vás žádáme, abyste průběžně sledovali tyto systémy, aby děti mohly pravidelně během karantény úkoly plnit. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme ...

rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dne 10.3.2020

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dne 10.3.2020 je uplatněno v Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, mimořádné opatření s účinností od středy 11.3.2020 do odvolání – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání ve škole dle zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Do ...

Projektový den „Amerika“ – termín se přesouvá

Projektový den- plakát

Americké státní symboly, oblíbená americká jídla, film a hudba, přírodní krásy, architektonické skvosty a monumenty, typická americká auta, NASA, basketball, historie i současnost, míry, váhy, měna, popkultura, jazz, divoký západ, western, původní obyvatelé, demokratické ideály, americký sen... To vše a ještě více si pro kolektiv žáků a vyučujících připravují žákovské týmy napříč ročníky prvního a druhého ...