Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Odpoledne s pamětníkem

Minulý týden se žáci 9. ročníků zúčastnili v rámci měsíce filmu na školách projekce dokumentárního filmu Meze a posléze následovala beseda s pamětníkem, spíš, měla říct s pamětnicí, neboť s námi vzpomínala na dobu socialismu u nás Mgr. Dagmar Petřková. Za poutavé vyprávění jí ještě jednou za své žáky i za svou osobu děkuji. Příběhy bezpráví jsou vzdělávacím projektem společnosti ...

Vánoční vystoupení

V úterý 12. 12. se naší Sekaninkou nesly koledy. Zazpívaly je děti z hudebního a dramatického kroužku svým nejbližším. Na začátku se nám představily děti z tanečního kroužku se svým vystoupením, pak následovalo zpívání a recitace básní. Všem dětem se to moc povedlo, potěšily své blízké v tom nejkrásnějším období roku a na závěr byly odměněny velkým potleskem.

Tvořivé dílny

DSCN0184

Dne 29. 11. 2017 a 22.11.2017 pořádalo Centrum volného času v Ostravě – Porubě tvůrčí dílnu se zimní tematikou. Tvoření se zúčastnila i naše škola, konkrétně žáci 5. ročníku. Děti vytvářely čerta, při vyrábění stříhaly, lepily, malovaly…na závěr čertovi aranžovaly oděv a upravily vlasy. Pracovalo se s různými materiály, které zahrnovaly látku, polystyren, drátek či perličky. Výsledky ...

Odvaha na pódiu II.

DSC05964

V úterý 28. listopadu proběhla druhá část projektu Odvaha na pódiu financovaného z rozpočtu statutárního města Ostravy. Akce se tentokrát konala v kulturní místnosti DPS na ul. Průběžná, nesla se v předvánočním duchu a pozvání přijaly zdejší seniorky. Na úvod vystoupili žáci hudebního a dramatického kroužku s vánočními písněmi a básničkami, za které byli odměněni velkým potleskem. Pak následovalo ...

Rákosníček ve škole

WP_20171123_17_07_27_Pro

Ve čtvrtek 23. 11. navštívil naši Sekaninku skřítek Rákosníček. Ten přivítal naše budoucí předškoláky, kteří se přišli společně se svými rodiči do naší školy podívat. Malí předškoláci se nejdříve v multimediální učebně podívali na to, jak Rákosníček pomohl nešťastnému drakovi, se kterým si nechtěl nikdo hrát. Potom je čekaly ve třídách výtvarné aktivity. Společnými silami vytvořili ...

Chemická mikulášská nadílka

IMG_1472

Ve čtvrtek se vybraní žáci zúčastnili mikulášské nadílky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Uvítal nás Pat a Mat se svými vynálezy – hokusy, pokusy. Hemžilo se to tam i čerty, všude bylo plno ohně, dýmu a síry… jako ve správném pekle. Na vše dohlížel i Mikuláš, který nakonec hodným žákům za jejich zájem o chemii ...

Mladý chemik je opět tady!

I letos se zapojujeme do chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Do školního listopadového kola bylo nominováno 25žáků devátých a osmých tříd. Naši nejlepší chemici se potýkali s pojmy prvek, molekula, chemický děj, směs, atom a jeho částice. Proplétali se chemickým názvoslovím, ale i triviálními názvy, počítali látkové množství… Zvláštní ocenění zaslouží naši osmáci, kteří ...

Společně s rodiči

WP_20171114_16_57_52_Pro

V měsíci říjnu a listopadu proběhly v naší Sekanince dvě společné akce prvňáčků s rodiči a třídními učitelkami. V úterý 31. října jsme se sešli ve škole na akci „Dýňobraní“. Každé dítě si za pomoci rodičů vyřezalo svou dýni, do které si společně vložili svíčku. Na závěr vydlabané dýně pohádkově zářily do podzimního večera. Všichni projevili obrovskou nápaditost, zručnost a ...

Tvůrčí dílny s předškoláky

IMG_20171116_103734

Ve čtvrtek 16. 11. navštívili naše prvňáčky budoucí školáci z MŠ O. Synka, L. Podéště a O. Jeremiáše. Děti čekaly společné aktivity a taky výtvarné tvoření na téma Ježek. Nejdříve si všichni poslechli pohádku O ježkovi, který ztratil bodlinky a  pak si povídali o zvířátkách, která v pohádce vystupovala. Po hádankách malí prvňáčci společně se svou paní ...