Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.  

Informace k zápisu k povinné školní docházce 2017

Komentář spádové školy k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2011. Přihláška je k dispozici na webu základní školy nebo přímo na místě u zápisu. Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu i dítě narozené od 1. září 2011 do 31. prosince 2011, které může být ...

Vánoce společně

1

Ve středu 21. 12. proběhla společná předvánoční akce prvňáčků a deváťáků. Malí kamarádi si vyrobili s pomocí svých velkých kamarádů vánoční svícen. Po této pracovní činnosti se všichni přesunuli do našeho vánočně vyzdobeného atria. Tam si vyprávěli o vánočních zvycích a společně si zazpívali několik koled. Hezké Vánoce a bohatého Ježíška!

Zlomkový král

DSCN3733

I letos proběhla v sedmých třídách tradiční soutěž „Zlomkový král“. Během 40 minut se žáci snažili vypočítat co nejvíce příkladů týkajících se učiva o zlomcích. Příklady byly dle náročnosti bodově odstupňovány, tudíž si žáci mohli sami zvolit i náročnost příkladů. Komu tedy taktika vyšla nejlépe a ve zlomkovém království se pohybuje jako ryba ve vodě?  Ze ...

Obrazárna

Završením projektu Objevy, návraty a příležitosti se stala vernisáž a výstava prací Obrazárna ve vestibulu školy. Vernisáž mohli navštívit žáci, jejich rodiče či kamarádi. Vybrány byly nejlepší práce, které vznikaly v rámci projektu. Prezentovány byly i výsledky tvůrčích dílen – městečko, které vzniklo v rámci workshopu Postav si své městečko, a plátna, která žáci vytvořili ...

Čertoviny s Mikulášem

1

Jako každý rok, tak i letos se na svátek sv. Mikuláše objevily v naší Sekanince postavy Mikulášů, čertů a andělů. Letošní Mikuláši, andělé a čerti byli velmi vydaření. Mikuláši byli důstojní, andělé kouzelní a čerti přiměřeně divocí. Na Mikuláše prostě na Sekanince panovala dobrá nálada, jak dokazují fotografie.

Chemie, tentokrát na Wichterlově gymnáziu

Ve čtvrtek 1. 12. žáci z chemického kroužku navštívili laboratoř Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Opět bylo na programu chemické praktické cvičení. Tentokrát žáci termický rozkládali manganistan draselný, dokazovali vzniklé produkty, upevnili si učivo o indikátorech a na závěr si vyrobili sliz. Tato akce byla opět jednou z aktivit našeho celoročního projektu „Nedělejme z toho vědu“, ...

Obrazárna

vernisaz_pozvanka_mala

Srdečně zveme autory, rodiče, přátele, kamarády na slavnostní vernisáž výtvarných prací našich žáků.

Zase jednou s Merkurem

1

V pondělí 21. 11. 2016 proběhlo na naší škole už 2. setkání dětí a rodičů pod názvem Hrátky s Merkurem jako součást projektu Návraty, objevy, příležitosti. Rodinné týmy prožily zábavné odpoledne se stavebnicí Merkur, která je u nás už několik desetiletí dobře známa. Děti společně se svými rodiči zapojily svou fantazii, aby sestrojily různé modely počínaje bagrem, traktorem ...