Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Již potřetí „na bedně“!

V pátek 27. 4. 2018 se konal 8. ročník soutěže s geovědní tématikou pořádaný Vysokou školou báňskou v Ostravě – Geologické kladívko. Tato soutěž je v našem kraji ojedinělou vědomostní soutěží, kde si žáci mohou ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody. Poslední tři roky se jí účastníme a máme skvělé výsledky. Letos naše „přírodovědná partička“ – Adriana Pardylová, Eliška ...

Biologická olympiáda

Vybraní žáci 2. stupně naší školy, kteří se více zajímají o přírodu a neváhají jí věnovat i něco ze svého volného času, se opět zapojili do řešení biologické olympiády. Připravovali se společně od října na pravidelných schůzkách ve škole na letošní téma: Pohyb. Věnovali jsme se teoretickým poznatkům, určování rostlin, živočichů i praktickým úkolům s lupou ...

Naplňujeme preventivní program

Žáci osmých tříd se zúčastnili v pátek 20. dubna besedy na téma Sociální sítě. Cílem bylo seznámit žáky s nebezpečím a riziky ve vztahu k sociálním sítím. Sociální sítě a jejich používání je v dnešní době běžnou součástí jejich života, a proto mohli osmáci diskutovat s policistou panem Radkem Exnerem z OO PČR Ostrava Poruba o úskalí používání profilů na ...

Třídní schůzky 10. dubna 2018

Dnes v 17:00 hodin se konají třídní schůzky 1. - 4. ročníku a tříd V.B, VI.A, VI.B, VI.C, VII.B, IX.A, IX.B

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy je možné si individuálně domluvit na telefonním čísle 725 180 477, 596 957 469.

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727   V souladu s § 183 ods. 2 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, byli k základnímu vzdělávání na Základní ...

Prohlídka školní družiny s Karkulkou

Před velikonočními svátky proběhla poslední hodina Pohádkového putování školou s názvem Prohlídka školní družiny s Karkulkou.  Malí předškoláci se nejdříve podívali na pohádku o Červené Karkulce pak si  zahráli Kimovu  hru a  podle obrázků si museli zapamatovat různé předměty, které měla Karkulka v košíčku. Na proužku papírku vybarvili věci, které na obrázcích nebyly. Dále skládali puzzle a nakonec ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení   Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa     Druh práce: učitel - obor informatika, druhý obor nerozhoduje    Místo výkonu práce: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace    Požadovaná kvalifikace: magisterský studijní program   Předpoklady: plná způsobilost k právním úkonům odborná kvalifikace bezúhonnost zdravotní způsobilost   Pracovní úvazek: zkrácený pracovní úvazek   Platové zařazení:        dle platných předpisů   Předpokládaný nástup:   ihned   Lhůta pro podání přihlášky: 13. ...

Cvičíme s Ferdou Mravencem

Ve čtvrtek před jarními prázdninami naši Sekaninku v rámci Pohádkového putování školou už podruhé navštívili  malí předškoláci. Tentokrát na ně čekaly paní učitelky v tělocvičně. Nejdříve si děti zatančily  s malými míči na písničku Polámal se mraveneček. Potom házely jako Ferda lasem malými kroužky na kužele. S Ferdou také překonávaly složitou překážkovou cestu k Berušce. Na ní děti podlézaly tunely, ...