Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Opékání podzim 2018

Spolek rodičů srdečně zve děti, rodiče a učitele ZŠ I. Sekaniny 1804 v pátek 19. 10. 2018 od 16 00 hodin na školní zahradu na opékání buřtů. S sebou špekáček, opékací vidlice (pár jich máme i my), hrníčky na kafe nebo čaj a dobrou náladu. Kromě opékání si Žákovská rada připravila pro žáky několik soutěží. Příprava táboráku bude probíhat od 1500 hod., uvítáme každou pomoc rodičů i dětí. Účast dětí v doprovodu dospělé osoby. Aktuální ...

Příspěvky do Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny

Vážení rodiče, dne 11. 9. 2018 bylo na schůzi Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny odsouhlaseno, že členské příspěvky na školní rok 2018/2019 budou vybírány do 30. listopadu 2018 a to v minimální výši 250 Kč na rodinu (platí starší ze sourozenců). Pokud Vaše banka umožňuje zadávání pomocí QR kódů, tak můžete využít vzor … editujte pouze poznámku, ...

Ozdravné pobyty žáků porubských škol

logo

„Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019“ V následujícím půlroce se přibližně 690 žáků 1. stupně z dvanácti porubských základních škol zúčastní ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019“, na jehož financování se podílí také Moravskoslezský kraj. Celkem osm turnusů ozdravných pobytů se od 15. října 2018 do ...

Jarmark trochu jinak aneb Věda hraje prim

anthropomorphic-cartoon-light-bulb-300px_3_orig

V úterý 16. října (15.00 – 17.00 hodin) vás všechny rádi uvítáme na 3. ročníku Přírodovědného jarmarku. Přijďte si vyzkoušet spoustu jednoduchých pokusů z fyziky a chemie,  které si pak můžete zkusit i sami doma. Prohlédnete si zajímavý svět pod mikroskopem, promažete si  vaše mozkové buňky při řešení matematicko-logických úloh, rébusů a hádanek. Nic si sice nekoupíte, ...

Strom osobností

banner

  Lípa je pokládána za náš národní strom. Radost z ní mají nejen ochránci krajiny, ale také řezbáři, truhláři, bylinkáři, prostě všichni milovníci přírody. V současnosti naleznete lípy také na našich školních chodbách. Ptáte se, jak je to možné? V rámci oslav stoletého výročí vzniku našeho samostatného státu si každá třída 2. stupně měla vytvořit plakát, na ...

Naše republika má letos významné narozeniny

banner_2

Už celé století… Naše republika má letos významné narozeniny. Slaví stovku, uplynulo již sto let od jejího vzniku. Je to mnoho nebo málo? V lidském životě je toto úctyhodný věk, už málokdo se může dnes pochlubit datem narození před 28. 10. 1918. Vždyť je to doba života pěti generací. Ať již je to málo nebo moc, určitě ...

Zájmové kroužky – šk. rok 2018/2019

  Zájmové kroužky - šk. rok 2018/2019 Pondělí   Hudební kroužek 1.-5. třída 14:00-14:45 h Mgr. Salichová zdarma   Sportuj ve škole 3. třída 14:00-14:45 h Mgr. Chytil zdarma   Kroužek „Starters“ 3. třída 14:15-15:00 h Mgr. Kvasničková 490 Kč   Badminton 6.-9. třída 15:00-15:45 h Mgr. Kupková 490 Kč   Šikovné ruce 2.-5. třída 15:15-16:30 h P. Kunová - ŠD zdarma   Úterý   Keramika 2.-4. třída 15:30-16:45 h A. Stružínská - ŠD zdarma   Středa   Sportuj ve škole 1.-2. třída 14:00-14:45 h Mgr. Moravec zdarma   Na kole i pěšky bezpečně 2 h 3.-5. třída 14:00-15:30 h co 14 ...

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole V minulém školním roce se našich pět statečných angličtinářů navštěvující kurzy  YLE Movers a Flyers, které nabízí naše škola spolu s kurzem Starters pro mladší žáky, rozhodlo složit mezinárodní cambridgeskou zkoušku odpovídající jejich věkové úrovni a jazykové vybavenosti ve všech čtyřech složkách jazyka – čtení s porozuměním, poslechu, psaní a ...

Kontinentální pohár IAAF v atletice

štafeta1

V sobotu 8. 9. 2018 se žáci naší školy Petr Schauer, Anna Netoličková, Natálie Plevová, Lukáš Papcun, Jakub Vomočil, Markéta Jedináková, Vendula Štverková a Štěpán Baďura zúčastnili jako součást kontinentu Afrika štafety 8 x 200  m v superfinále – Ostrava fandí kontinentům na Městském stadiónu Ostrava – Vítkovice. Tato soutěž se konala v rámci Kontinentálního poháru IAAF ...