Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Malý záchranář

IMG_2218

V březnu byl na naší škole zahájen projekt Malý záchranář, který je financován z rozpočtu Úřadu městského obvodu Poruba. Cílem je naučit  žáky 4.,5. a 6. tříd, jak správně reagovat v případě úrazu na ulici, ve škole nebo i doma. Začali jsme prezentací o první pomoci s praktickými ukázkami, které vedla zdravotní sestra z FNO Kateřina Mazurková . Poté následoval v hodině ...

Sekaninka má talent

Ve čtvrtek 23. března 2017 zorganizovala žákovská rada akci Sekaninka má talent. A musíme se pochlubit – máme mnoho talentovaných dětí, které měly tu odvahu a předvedly svým spolužákům, co je baví, co umí a v čem vynikají. Měli jsme možnost shlédnout skvělá soutěžní vystoupení. Porota, ve které vždy zasedli dva členové žákovské rady a tři zástupci učitelů, ...

Pohádkové putování školou pokračuje

Budoucí předškoláci putovali naší školou ještě dvakrát. Seznámili se s tělocvičnou a školní družinou. V tělocvičně malé předškoláky uvítal Ferda Mravenec. Děti si nejdříve zatancovaly na písničku Polámal se mraveneček, osedlaly si lasem koníka, sbíraly schované berušky, soutěžily v mraveništi a překonávaly překážkovou dráhu. Tu si pro ně připravil oblíbený Ferda Mravenec. V poslední hodině Pohádkového putování školou ...

Elektronická žákovská knížka

Vážení zákonní zástupci, v posledních 14 dnech dochází k výpadkům připojení školy k metropolitní síti. V těchto případech se není možné přihlásit k elektronické žákovské knížce. Závada nenastává na straně školy: nedochází k výpadkům  napájení na okruhu, který napájí aktivní prvky, nebyly detekovány výpadky záložního zdroje, ani prověřováním katalogu událostí na školním serveru nebyly zjištěny ...

Biochem den I

1

Tentokrát si žáci s mimořádným zájmem o přírodní vědy připravili pro žáky 6. ročníku biologické a chemické bádání. Žáci si zpracovali dané téma, sami si hodiny vedli. Svůj výklad doplnili praktickou částí. V biologii se zabývali mikroorganismy stojatých vod a v druhé části určovali podle typických znaků lidské vlasy a chlupy zvířat. V chemii se naši malí učitelé bavili ...

Pohádkové putování školou

1

Naši malí předškoláci mají za sebou první dvě poznávací cesty naší školou, které proběhly ve dnech 28. 2. a 16. 3. Poprvé  je ve dvou druhých třídách čekala pohádková hodina -  Tvoření s Karkulkou. Děti si po poslechu pohádky vyzkoušely Kimovu hru, uvolnily ruku při hledání cesty v labyrintu, skládaly puzzle a vybarvovaly Karkulku z ...

Pasování prvňáčků

Ve středu 1. března naši prvňáčci navštívili Knihovnu L. Podéště.  Přivítal je kocour Mikeš, který jim přečetl svůj příběh z knížky od Josefa Lady.  Jejich šikovnost a bystrost prověřoval hádankami.  Děti mu dokázaly, že umí naslouchat a správně odpovídat.  Mikeš je pak slavnostně pasoval na opravdové čtenáře.  Připomněl jim, jak se mají ke knížkám chovat. Kniha ...

Zápisové lístky

Upozorňujeme zákonné zástupce vycházejících žáků, že Zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole si mohou vyzvednout každý pracovní den na recepci v atriu školy v době od 6:45 do 15:15 hodin. Tento zápisový lístek budete odevzdávat na té střední škole, kterou jste si po úspěšném přijímacím řízení vybrali.

Maškarní rej ve školní družině

V pátek 24. února se děti školní družiny zúčastnily maškarního reje s diskotékou v tělocvičně školy. Děti si zatančily a zasoutěžily v pojídání sušenek, tanci s jablky, tanci s balonky a vyhodnocením masek. Za soutěže dostaly věcné cely a sladkou odměnu.