Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Sběr papíru

Dnešním dnem byl ukončen sběr starého papíru. Nečekali jsme takovou účast! Děkujeme všem, co se zúčastnili, také děkujeme za vzorně svázané balíky, balíky bez igelitů apod. Vzhledem k velkému množství odevzdaného papíru se část sběru nevešla do přistaveného kontejneru. Z tohoto důvodu uskutečníme v polovině června ještě jeden jednodenní sběr papíru, až firma ORC recycling ...

V soutěži Nebuď LAMA, buď eco-friendly… zvítězila naše škola!!!

Statutární město Ostrava vyhlásilo soutěž pro žáky ostravských základních škol s názvem Nebuď LAMA, buď eco-friendly. Akce byla součástí kandidatury Ostravy na Evropské zelené město 2020. Děti měly za úkol natočit videospot nebo připravit prezentaci, slideshow či animaci na jedno z daných témat: Můj domácí recyklovaný výrobek. Používám výrobky, které nejsou náročné na výrobu a jdou snadno ...

SBĚR PAPÍRU

Sběr starého papíru Sběr starého papíru se na naší škole uskuteční v květnu tohoto roku: Kdy?  Úterý 22. 5. 2018       ráno 7.15 hod. – 7.55 hod. a odpoledne 15.00 hod. – 16.00 hod. Středa 23. 5. 2018      ráno 7.15 hod. – 7.55 hod. Kde? Kontejner před školou. Nebereme kartony, nesvázaný sběr nebo balíky v igelitových obalech. Děkujeme za pochopení a těšíme se na ...

Opékání – jaro 2018

Spolek rodičů srdečně zve děti, rodiče a učitele ZŠ I. Sekaniny 1804 ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 16 00 hodin na školní zahradu na opékání buřtů. S sebou špekáček, opékací vidlice (pár jich máme i my), hrníčky na kafe nebo čaj a dobrou náladu. Příprava táboráku bude probíhat od 1500 hod., uvítáme každou pomoc rodičů i dětí. Účast dětí v doprovodu dospělé osoby. Aktuální informace o konání akce budou ...

Již potřetí „na bedně“!

V pátek 27. 4. 2018 se konal 8. ročník soutěže s geovědní tématikou pořádaný Vysokou školou báňskou v Ostravě – Geologické kladívko. Tato soutěž je v našem kraji ojedinělou vědomostní soutěží, kde si žáci mohou ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody. Poslední tři roky se jí účastníme a máme skvělé výsledky. Letos naše „přírodovědná partička“ – Adriana Pardylová, Eliška ...

Biologická olympiáda

Vybraní žáci 2. stupně naší školy, kteří se více zajímají o přírodu a neváhají jí věnovat i něco ze svého volného času, se opět zapojili do řešení biologické olympiády. Připravovali se společně od října na pravidelných schůzkách ve škole na letošní téma: Pohyb. Věnovali jsme se teoretickým poznatkům, určování rostlin, živočichů i praktickým úkolům s lupou ...

Naplňujeme preventivní program

Žáci osmých tříd se zúčastnili v pátek 20. dubna besedy na téma Sociální sítě. Cílem bylo seznámit žáky s nebezpečím a riziky ve vztahu k sociálním sítím. Sociální sítě a jejich používání je v dnešní době běžnou součástí jejich života, a proto mohli osmáci diskutovat s policistou panem Radkem Exnerem z OO PČR Ostrava Poruba o úskalí používání profilů na ...

Třídní schůzky 10. dubna 2018

Dnes v 17:00 hodin se konají třídní schůzky 1. - 4. ročníku a tříd V.B, VI.A, VI.B, VI.C, VII.B, IX.A, IX.B

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy je možné si individuálně domluvit na telefonním čísle 725 180 477, 596 957 469.