Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Opékání – jaro 2017

Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí musíme opékání přesunout na příští týden. Náhradní termín je ve čtvrtek od 16:00 hodin! Doufáme, že se počasí umoudří a že se sejdeme v hojném počtu. Spolek rodičů

Den Země

den_zeme

V pátek 28. 4. jsme spolu s našimi nejmladšími z 1., 2. tříd a předškoláky, oslavili Den Země. Počasí nám sice nepřálo jako předchozí roky, ale neodradilo nás to a žáci z 9. B si opět připravili zajímavosti k různým tématům týkajících se přírody, tentokrát v hale školy. Děti pozorovaly pod lupou klíště, veš, čmeláka nebo vosu. Testovaly své smysly chuťové ...

eTwinning na naší škole

V našich eTwinningových projektech nadále pokračujeme. Žáci 7. ročníku zapojení do projektu s názvem National superstitions across Europe neboli Národní pověry napříč Evropou se v dalším úkolu zaměřili na typicky české pověry a vytvořili prezentaci o tom, co věříme, že nám přináší štěstí či smůlu. Také jsme se seznámili s pověrami a tradicemi jiných evropských zemí a zamysleli jsme ...

Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku začalo na naší škole působit školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem. Poradenští pracovníci spolupracují zároveň i se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství – Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra, Středisko výchovné péče, Orgán sociálně – právní ochrany dětí a další. Cílem ...

MS Office 365, MS Win10 zdarma

mop

V rámci licenčního programu EES, který zajišťuje naší škole zřizovatel, je možné žáky čerpat benefity v podobě Office 365 a Windows 10 Education zdarma. Škola poskytne zájemcům návod pro přihlášení na Akademický portál pro školská zařízení MO Poruba a bezpečnostní token. Upozorňujeme, že dále však škola nezajišťuje k uvedenému softwaru žádnou technickou podporu ani garanci. Zájemci o uvedený software, ...

Ozdravný pobyt 8.AB

Ve dnech 30. 3. - 12. 4. 2017 se žáci 8. ročníku zúčastnili ozdravného pobytu v malebném údolí Zábřežské vrchoviny. Ubytováni jsme byli v obci Dolní Bušínov, v rekreačním a sportovním areálu Bozeňov. Program ozdravného pobytu byl velice pestrý. Zvláštní důraz byl kladen na uvědomění si a prohloubení branné připravenosti dětí. Kromě vyučování, především matematiky a českého jazyka, se žáci ...

Malý záchranář

IMG_2218

V březnu byl na naší škole zahájen projekt Malý záchranář, který je financován z rozpočtu Úřadu městského obvodu Poruba. Cílem je naučit  žáky 4.,5. a 6. tříd, jak správně reagovat v případě úrazu na ulici, ve škole nebo i doma. Začali jsme prezentací o první pomoci s praktickými ukázkami, které vedla zdravotní sestra z FNO Kateřina Mazurková . Poté následoval v hodině ...

Sekaninka má talent

Ve čtvrtek 23. března 2017 zorganizovala žákovská rada akci Sekaninka má talent. A musíme se pochlubit – máme mnoho talentovaných dětí, které měly tu odvahu a předvedly svým spolužákům, co je baví, co umí a v čem vynikají. Měli jsme možnost shlédnout skvělá soutěžní vystoupení. Porota, ve které vždy zasedli dva členové žákovské rady a tři zástupci učitelů, ...

Pohádkové putování školou pokračuje

Budoucí předškoláci putovali naší školou ještě dvakrát. Seznámili se s tělocvičnou a školní družinou. V tělocvičně malé předškoláky uvítal Ferda Mravenec. Děti si nejdříve zatancovaly na písničku Polámal se mraveneček, osedlaly si lasem koníka, sbíraly schované berušky, soutěžily v mraveništi a překonávaly překážkovou dráhu. Tu si pro ně připravil oblíbený Ferda Mravenec. V poslední hodině Pohádkového putování školou ...