Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ a časová osa přijímacího řízení

pz_casova_osa

  Dle vyjádření ministra školství se budou přijímací zkoušky na SŠ konat na čtyřleté obory  8. června 2020 na víceletá gymnázia 9. června 2020

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám z MŠMT k 5. 5. 2020

Poslední informace z MŠMT (5. 5. 2020) FAQ Jednotné přijímací zkoušky Pro podmínky konání přijímacích zkoušek bude připraven samostatný materiál. Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT. Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?  Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé ...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je třeba zohlednit vzhledem k probíhající distanční formě vzdělávání od 11. 3. 2020. MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ...

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání na Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Zápisový lístek

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole/konzervatoři je připraven k vyzvednutí v atriu školy pondělí-čtvrtek 8-12 hod. „Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku ...

Zrušení ozdravného pobytu pro žáky 6. a 8. tříd

Z důvodu plánovaného prodloužení nouzového stavu se ozdravný pobyt žáků 6. a 8. tříd ruší.

časová osa přijímacího řízení na střední školy, šk. rok 2019/2020

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve šk. roce 2019/2020

Žádost o ošetřovné do 13 let

O vystavení formuláře „Žádost o ošetřovné na dítě do 13 let“ je již možné žádat, a to elektronicky na e-mail školy: skola@sekaniny.cz. Formulář Vám bude zaslán na vaši e-mailovou adresu.