Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy je možné si individuálně domluvit na telefonním čísle 725 180 477, 596 957 469.

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727   V souladu s § 183 ods. 2 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, byli k základnímu vzdělávání na Základní ...

Prohlídka školní družiny s Karkulkou

Před velikonočními svátky proběhla poslední hodina Pohádkového putování školou s názvem Prohlídka školní družiny s Karkulkou.  Malí předškoláci se nejdříve podívali na pohádku o Červené Karkulce pak si  zahráli Kimovu  hru a  podle obrázků si museli zapamatovat různé předměty, které měla Karkulka v košíčku. Na proužku papírku vybarvili věci, které na obrázcích nebyly. Dále skládali puzzle a nakonec ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení   Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa     Druh práce: učitel - obor informatika, druhý obor nerozhoduje    Místo výkonu práce: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace    Požadovaná kvalifikace: magisterský studijní program   Předpoklady: plná způsobilost k právním úkonům odborná kvalifikace bezúhonnost zdravotní způsobilost   Pracovní úvazek: zkrácený pracovní úvazek   Platové zařazení:        dle platných předpisů   Předpokládaný nástup:   ihned   Lhůta pro podání přihlášky: 13. ...

Cvičíme s Ferdou Mravencem

Ve čtvrtek před jarními prázdninami naši Sekaninku v rámci Pohádkového putování školou už podruhé navštívili  malí předškoláci. Tentokrát na ně čekaly paní učitelky v tělocvičně. Nejdříve si děti zatančily  s malými míči na písničku Polámal se mraveneček. Potom házely jako Ferda lasem malými kroužky na kužele. S Ferdou také překonávaly složitou překážkovou cestu k Berušce. Na ní děti podlézaly tunely, ...

Tržiště nápadů

IMG_2546

Ve čtvrtek 8. března se vybraní žáci z 9.A a 8.A zúčastnili přehlídky nejlepších dětských vynálezů z celoročního programu Třída vynálezců, kterou připravilo Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské. Děti představily před porotci i veřejností prototypy svých vynálezů: Inovativní slepeckou hůl a Automatický zavírač dveří. Hodnotily se tři kategorie - Nejlepší nápad, Nejlepší technické zpracování a Nejlepší ...

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Oznámení o vyhlášení konkursního řízení Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 2806/RMOb1418/80 ze dne 1. 3. 2018 rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace   Kvalifikační předpoklady uchazečů: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ...

Roboti už jdou… tentokrát na VŠB – TU

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ve středu 7.3. vyrazila v rámci projektu Roboti skupina nadšených vědátorů z 6. a 7. tříd naší školy na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu. Nejprve si žáci vyslechli na katedře Robotiky zajímavé informace o vývoji a využití robotů v běžné praxi, sami si navíc zkusili ovládání několika prototypů a poté už na katedře Informatiky ...

Zpíváme s pejskem a kočičkou

WP_20180301_15_59_49_Pro

Ve čtvrtek 1. 3. naši Sekaninku navštívili malí předškoláci.  Svou první hodinu Pohádkového putování školou strávili v učebně hudební výchovy. Paní učitelky si pro ně připravily hodinu plnou hudebních hádanek, rébusů a písniček. Děti se také naučily novou písničku O pejskovi, kterou nejenom zpívaly, tancovaly, ale i rytmicky doprovázely  dřevěnými zátkami. Pak se děti protáhly a ...