Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Naše škola pomáhá

IMG_20181212_075136

V těchto dnech stále ještě po celé republice probíhá krásný projekt s názvem Ježíškova vnoučata. A právě jím se inspirovali žáci 7.C a společnými silami vytvořili dárky a přáníčka, do nichž vložili i kus sebe. Jejich vlastnoručně a od srdce vyrobené výtvory putovaly do Domova pro seniory Slunečnice v naději, že potěší někoho osamělého v ...

Vyhodnocení soutěže „Stromy osobností“

DSCN6766

Do konce listopadu trvala poslední soutěž věnovaná 100. výročí vzniku našeho státu. Téměř dva měsíce mohli žáci na své „třídní“ stromy lepit portréty významných osobností, které se výrazně zapsaly do stoleté historie Československa., a krátce o nich svým spolužákům popovídali. A jak se třídy snažily? 1. místo – 6. B 2. místo – 7. B 3. místo – 9. ...

Vyhráli jsme projekt – Zelená Porubě

projekt-nakres

Na začátku byla jen snaha poskytnout dětem ze školy i z okolí více možností tzv. „vyblbnout se venku“. Pak se přidal pocit zodpovědnosti za prostory bezprostředně sousedící se školou a najednou tu byl nápad na vylepšení. Vytvořit v 8. stavebním obvodu další místečko ke hrám, bezpečný prostor bez nástrah jak pro žáky naší školy, tak i děti ...

A začínají olympiády…

A začínají olympiády… Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace, toto je letošní téma dějepisné olympiády, jejíž školní kolo proběhlo dne 15. 11. 2018 za účasti jedenácti soutěžících z řad 8. a 9. tříd. Letos bylo toto kolo svým způsobem trochu výjimečné. Jednak se ho zúčastnili pouze chlapci a přední místa obsadili ...

Pohádková cesta s Večerníčkem

7

Ve čtvrtek 22. listopadu měli naši budoucí školáci možnost seznámit se blíže s naší školou a hravou formou si vyzkoušet jaké to bude, až z nich v září budou školáci opravdoví. Společně s Večerníčkem skládali puzzle, hledali pohádkové dvojice, skládali čepici z novin, tvořili hvězdičky, které nalepili na připravený obrázek Večerníčka. Na závěr se všichni zvládli podepsat Večerníčkovi do čepice, za ...

Předškoláci ve škole

a

Začátkem měsíce listopadu naši Sekaninku navštívili předškoláci z mateřských školek. Společně se svými kamarády z první třídy vytvořili sluníčko a mráček, hádali hádanky, poslechli si pohádku a na chvíli si vyzkoušeli, jaké to je být velkým školákem. Všem se tvůrčí dílna moc líbila.

Křest Slabikáře

1.

V úterý 20. 11. 2018 byl pro naše prvňáčky velký den. Odpoledne se sešli se svými rodiči a prarodiči ve svých třídách, kde proběhl Křest Slabikáře. Prvňáčci předvedli, co se za těch pár týdnů naučili - zazpívali, zatančili, přednesli básničky a čtením z tabule dokázali, že si Slabikář opravdu zaslouží. Kamarádi z 9. tříd jim přečetli pohádku „ ...

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

  Předmět veřejné zakázky: Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně Datum vyhlášení zakázky: 13. listopadu 2018 Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název obchodní firma vybraného dodavatele: LAKAR GAMA s.r.o. Sídlo dodavatele: Skalky 1231/21, 741 01 Nový Jičín Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Karel Javorka IČ dodavatele: 26782286 Hodnotící kritéria: splnění podmínek zadávací dokumentace Jako vítězná byla vybrána nabídka uchazeče LAKAR GAMA s. r. o.                    

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH „Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně“ I. Zadavatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace IČ:  70984786 neplátce DPH tel.: 725 180 477, 724 042 811 email: skola@sekaniny.cz   II. ...