Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Pohádková cesta s Večerníčkem

7

Ve čtvrtek 22. listopadu měli naši budoucí školáci možnost seznámit se blíže s naší školou a hravou formou si vyzkoušet jaké to bude, až z nich v září budou školáci opravdoví. Společně s Večerníčkem skládali puzzle, hledali pohádkové dvojice, skládali čepici z novin, tvořili hvězdičky, které nalepili na připravený obrázek Večerníčka. Na závěr se všichni zvládli podepsat Večerníčkovi do čepice, za ...

Předškoláci ve škole

a

Začátkem měsíce listopadu naši Sekaninku navštívili předškoláci z mateřských školek. Společně se svými kamarády z první třídy vytvořili sluníčko a mráček, hádali hádanky, poslechli si pohádku a na chvíli si vyzkoušeli, jaké to je být velkým školákem. Všem se tvůrčí dílna moc líbila.

Křest Slabikáře

1.

V úterý 20. 11. 2018 byl pro naše prvňáčky velký den. Odpoledne se sešli se svými rodiči a prarodiči ve svých třídách, kde proběhl Křest Slabikáře. Prvňáčci předvedli, co se za těch pár týdnů naučili - zazpívali, zatančili, přednesli básničky a čtením z tabule dokázali, že si Slabikář opravdu zaslouží. Kamarádi z 9. tříd jim přečetli pohádku „ ...

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

  Předmět veřejné zakázky: Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně Datum vyhlášení zakázky: 13. listopadu 2018 Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název obchodní firma vybraného dodavatele: LAKAR GAMA s.r.o. Sídlo dodavatele: Skalky 1231/21, 741 01 Nový Jičín Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Karel Javorka IČ dodavatele: 26782286 Hodnotící kritéria: splnění podmínek zadávací dokumentace Jako vítězná byla vybrána nabídka uchazeče LAKAR GAMA s. r. o.                    

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH „Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně“ I. Zadavatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace IČ:  70984786 neplátce DPH tel.: 725 180 477, 724 042 811 email: skola@sekaniny.cz   II. ...

Soutěž žáků 8. ročníků v oblasti ručního zpracování kovu v kombinaci se dřevem

20181024_081120

Žáci 8. ročníku se zúčastnili na Základní škole Volgogradská technické soutěže žáků základních škol v oblasti ručního zpracování kovu v kombinaci se dřevem. Všem soutěžícím se podařilo vyrobit zadaný výrobek, nad kterým se žáci pořádně zapotili. Výrobky hodnotila porota složená z učitelů a odborníků z praxe, která vybrala 20 nejlepších účastníků. Žáci byli odměněni věcnými cenami (mobilní telefon, ...

Záložky do knih spojují školy

e

Žáci 1. stupně se zapojili do mezinárodního projektu „Záložky do knihy spojují školy“. Letošní téma bylo „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranic“. Vyměnili jsme si víc než 300 záložek se ZŠ J. A. Komenského v Seredi. Při realizaci projektu zažili naši žáčci spoustu zábavy, dobrodružství, radosti a společně objevili krásu a moudrost knih a potěšení z nového přátelství. ...

Vyhodnocení soutěží v rámci projektového týdne

2

Projektový týden věnovaný 100. výročí vzniku naší republiky nám skončil. Dnes jsme ještě vyhodnotili soutěže jednotlivců Kdo je kdo a Co je co a v neposlední řadě i soutěž třídních kolektivů Den v národních barvách. Známe nyní vítěze a chválíme všechny, kteří měli chuť a odvahu se do soutěží zapojit. Mile nás překvapilo, že se soutěže, která byla ...

Exkurze do Hrabyně

1

Exkurze do Hrabyně V rámci projektového týdne ke 100. výročí vzniku samostatného Československa se 9. ročníky ve čtvrtek 25. 10. 2018 vypravily do Hrabyně. Exkurze měla být nejen vzdělávací , ale rovněž byla i jakousi odměnou za jejich prezentace o vzniku státu mladším kamarádům z 2.stupně. V první části programu jsme si ve vzdělávacím středisku  Slezského zemského muzea v Hrabyni  ...