Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Třídní schůzky 10. dubna 2018

Dnes v 17:00 hodin se konají třídní schůzky 1. - 4. ročníku a tříd V.B, VI.A, VI.B, VI.C, VII.B, IX.A, IX.B

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy

Náhradní termín pro zápis do 1. třídy je možné si individuálně domluvit na telefonním čísle 725 180 477, 596 957 469.

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727   V souladu s § 183 ods. 2 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, byli k základnímu vzdělávání na Základní ...

Literární úspěchy našich žáků

Jsme velmi rádi, že žáci naší školy prokázali své jazykové nadání a uspěli v celorepublikové literární soutěži s názvem Veršujeme jako o život. Podstatou soutěže je napsat limerik, tentokráte téma devátého ročníku znělo ,,Máme rádi oslavy". Pro ty, kteří nevědí, co limerik je, můžeme prozradit, že se jedná o krátký pětiveršový útvar (aabba), který proslavil anglický básník Edward ...

Prohlídka školní družiny s Karkulkou

Před velikonočními svátky proběhla poslední hodina Pohádkového putování školou s názvem Prohlídka školní družiny s Karkulkou.  Malí předškoláci se nejdříve podívali na pohádku o Červené Karkulce pak si  zahráli Kimovu  hru a  podle obrázků si museli zapamatovat různé předměty, které měla Karkulka v košíčku. Na proužku papírku vybarvili věci, které na obrázcích nebyly. Dále skládali puzzle a nakonec ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení   Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa     Druh práce: učitel - obor informatika, druhý obor nerozhoduje    Místo výkonu práce: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace    Požadovaná kvalifikace: magisterský studijní program   Předpoklady: plná způsobilost k právním úkonům odborná kvalifikace bezúhonnost zdravotní způsobilost   Pracovní úvazek: zkrácený pracovní úvazek   Platové zařazení:        dle platných předpisů   Předpokládaný nástup:   ihned   Lhůta pro podání přihlášky: 13. ...

Recitační soutěž 2.stupně

„Pod splavem voda odtéká a není zlá a pokolébá. Je sladká jako střída chleba namočená už do mléka.“ Tato slova zazněla 27. 3. 2018 z úst Anety Šťastné z 8. A a nebylo pochyb o tom, že vítězka recitační soutěže v kategorii 8–9. ročníků je jednoznačná. Aneta se však musela „poprat“ s konkurencí, která byla hojně zastoupena žáky 9. ročníku, ...

Sekaninkový absolventský ples

Ahoj, zdraví Vás budoucí novináři ze Sekaninky! Přinášíme vám zprávu z plesu naší školy, který proběhl 9.3. 2018 v naší velké tělocvičně a zúčastnily se ho všechny děti 2. stupně. Letos měl ples podtitul „absolventský“a žáci 9. ročníku na něm byli slavnostně dekorováni krásnými šerpami. Mohli jsme zahlédnout učitelský tanec v podání Mgr. Návratové a Mgr. Laníka, žáci ...

Šesťáci si prožili realistický příběh v Protidrogovém vlaku

Je středa 28.3.2018 a šesťáci z naší školy vyráží den před velikonočními prázdninami na nádraží Ostrava - Svinov. Nastupují plni očekávání do jednoho z přistavěných vlaků. Nejde však o žádný výlet někam do okolí a nejedná se ani o obyčejný vlak. Je na něm napsáno REVOLUTION TRAIN (tzv. Protidrogový vlak), ve kterým se mohou žáci ...