Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Jarmark trochu jinak aneb Věda hraje prim

anthropomorphic-cartoon-light-bulb-300px_3_orig

V úterý 16. října (15.00 – 17.00 hodin) vás všechny rádi uvítáme na 3. ročníku Přírodovědného jarmarku. Přijďte si vyzkoušet spoustu jednoduchých pokusů z fyziky a chemie,  které si pak můžete zkusit i sami doma. Prohlédnete si zajímavý svět pod mikroskopem, promažete si  vaše mozkové buňky při řešení matematicko-logických úloh, rébusů a hádanek. Nic si sice nekoupíte, ...

Strom osobností

banner

  Lípa je pokládána za náš národní strom. Radost z ní mají nejen ochránci krajiny, ale také řezbáři, truhláři, bylinkáři, prostě všichni milovníci přírody. V současnosti naleznete lípy také na našich školních chodbách. Ptáte se, jak je to možné? V rámci oslav stoletého výročí vzniku našeho samostatného státu si každá třída 2. stupně měla vytvořit plakát, na ...

Naše republika má letos významné narozeniny

banner_2

Už celé století… Naše republika má letos významné narozeniny. Slaví stovku, uplynulo již sto let od jejího vzniku. Je to mnoho nebo málo? V lidském životě je toto úctyhodný věk, už málokdo se může dnes pochlubit datem narození před 28. 10. 1918. Vždyť je to doba života pěti generací. Ať již je to málo nebo moc, určitě ...

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole

STARTERS, MOVERS, FLYERS – anglické kurzy na naší škole V minulém školním roce se našich pět statečných angličtinářů navštěvující kurzy  YLE Movers a Flyers, které nabízí naše škola spolu s kurzem Starters pro mladší žáky, rozhodlo složit mezinárodní cambridgeskou zkoušku odpovídající jejich věkové úrovni a jazykové vybavenosti ve všech čtyřech složkách jazyka – čtení s porozuměním, poslechu, psaní a ...

Kontinentální pohár IAAF v atletice

štafeta1

V sobotu 8. 9. 2018 se žáci naší školy Petr Schauer, Anna Netoličková, Natálie Plevová, Lukáš Papcun, Jakub Vomočil, Markéta Jedináková, Vendula Štverková a Štěpán Baďura zúčastnili jako součást kontinentu Afrika štafety 8 x 200  m v superfinále – Ostrava fandí kontinentům na Městském stadiónu Ostrava – Vítkovice. Tato soutěž se konala v rámci Kontinentálního poháru IAAF ...

Permalink

Spolek rodičů srdečně zve všechny děti ZŠ I.Sekaniny 1804 na SPORTOVNĚ BRANNÉ ODPOLEDNE v pátek 22. června 2018 od 16:00 hodin na školní zahradu. Aktuální informace o konání akce budou uveřejněny na webu školy. Snad nám bude přát počasí.

Dodatečný sběr papíru

Dodatečný sběr starého papíru (šk.r. 2017/2018 – červen) Kdy?  Středa      20. 6. 2018 Pouze odpoledne    14.00 - 16.00 hod. Kde?     kontejner u školy Pokud se Vám doma zbyly staré noviny, letáky a časopisy, přineste je v posledním termínu tohoto školního roku. Nebereme kartony. Za úhledné balíčky předem děkujeme!!☺

Pozvánka na třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zveme Vás na první „třídní“ schůzku, která se bude konat 12. června 2018 v 16:30 hod. Setkání společně zahájíme v malé tělocvičně, a pokračovat bude ve třídách. Program:  Společná část: Úvodní slovo ředitelky školy Seznámení s třídní učitelkou a kmenovou třídou Provoz školní družiny a možnost přihlášení Stravování ve školní jídelně Diskuse Individuální část podle tříd: Informace o pomůckách Organizace prvního školního dne 3. 9. ...

Zkoušky YLE

Již třetím rokem poskytuje naše škola žákům prvního i druhého stupně nabídku kroužků angličtiny s názvem STARTERS, MOVERS a letos nově FLYERS. Jejich hlavní náplní je rozvíjení poslechových, mluvních, psaných a čtenářských dovedností v cizím jazyce. Kurz je zakončen možností složení  jazykové zkoušky ze všech jejích dílčích částí. Žáci si tak mohou porovnat své síly s dalšími vrstevníky ...